Stefanik_TSO_2015

Týždeň Štefánikových osláv

Slovenská národná knižnica pri príležitosti 135. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika opäť otvára svoje archívy a predstaví významného vedca a politika osobnejšie – cez jeho myšlienky, archívne dokumenty ale i metodickú príručku alebo návod ako spomínať na hrdinu. Pripomeňte si spolu s nami ako Štefánik zasiahol do našich dejín …

Stur_basnik_perex_basen_Na_vysinach_1846

Ľudovít Štúr ako básnik žialil nad Slovákmi a ospevoval rodné kraje

  Smútok nad úpadkom slovenského národa, boj za jeho lepšie postavenie, vlastenectvo či láska k prírode. Toto boli hlavné témy, ktorým sa Ľudovít Štúr venoval vo svojich básňach. Už v januári 1830 vystupuje 15-ročný Štúr v Spoločnosti českoslovanskej s vlastnými básňami, o ktorých sa však nezachovali žiadne záznamy. Jeho prvou …

Safarik_promo

Pavol Jozef Šafárik

Básnik a vedec, ktorý vedomosti neprešafáril ale položil základy modernej slavistiky Pred 220 rokmi sa narodil Pavol Jozef Šafárik. Otec 11 detí a neskorší riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prahe. Autor veľkolepého diela Slovanské starožitnosti, ktoré vyvracalo predstavy vtedajších Maďarov a Nemcov o „nijakej“ histórii Slovanov, ktorého  psychické problémy vo veku 65 …

Stur_ucitel_perex

Ľudovít Štúr bojoval za učebnice pre žiakov i platy učiteľov

Učiteľské povolanie nebolo v Rakúsko–uhorskej monarchii až také finančne lákavé. Aj napriek tomu sa ale Ľudovít Štúr vydal touto cestou. Okolo roku 1830 dostávali učitelia napríklad okrem ročného platu 25 zlatých odmenu aj v naturáliách v podobe piva a pšenice. Aj Ľudovítov otec, Samuel Štúr, učil na evanjelickej škole v Uhrovci a …

dobsinsky_perex

Rozprávka o rozprávkarovi

Pavol Emanuel Dobšinský a jeho príbeh vyrozprávaný cez rozprávky, ktoré zapísal Slovenská národná knižnica pri príležitosti výročia narodenia P. E. Dobšinského (* 16. 3. 1828 Slavošovce – ┼ 22. 11. 1885 Drienčany) a Dňa slovenskej ľudovej rozprávky ponúka malým i veľkým čitateľom rozprávkových príbehov rozprávku o živote a diele nášho …

Stur_Ludovit_K_19_163_prezent

Ľudovít Štúr: študoval dvanásť jazykov, nepoužíval y a nevenoval sa láske

Slovensko sa môže popýšiť množstvom veľmi významných osobností, ktoré nám môže závidieť celý svet. Vynálezcovia, básnici, spisovatelia, hudobníci či vedci. Koncom tohto roka si pripomíname 200 rokov od narodenia kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov Ľudovíta Velislava Štúra. Depozity Slovenskej …

Banik_podpis_kniha

Anton Augustín Baník

Bibliofil s dušou umelca – zostavovateľ najväčšej osobnej knižnice 20. storočia 26. februára si pripomíname 115. výročie narodenia kultúrneho historika, filológa, archivára a bibliotekára Matice slovenskej (MS) a správcu Slovenskej národnej knižnice (SNK) Antona Augustína Baníka. Zaslúžil sa najmä o navrátenie pôvodných matičných zbierok z Maďarska, ktoré tam boli odvezené po zrušení Matice …