Samo Chalupka ako ho nepoznáme

Samo Chalupka ako ho nepoznáme

Najstarší zo štúrovskej romantickej generácie, Samo Chalupka (1812 – 1883) bol obetavým včelárom a svoje básne si písal kriedou na posteľ. Dobová tlač nazýva jeho poéziu „bitím slovenskej tepny, ohlasom tlkotu samotného národa“ .

Len málo z básní, ktoré napísal, je takých, ktoré by boli chvíľkovým výtvorom a neboli by výsledkom jeho štúdia a bádania. „Mimo toho každý temer výraz je i etimologicky odôvodnený; jednotlivé výrazy špecielné štúdium vyžadovaly,“ píše sa v článku Rozpomienky na Sama Chalupku z roku 1887 v Slovenských pohľadoch.

podobizeň Sama Chalúpku
Podobizeň Sama Chalupku (Literárny archív SNK, sign. K 5/26)

Ako vidno z fotografie, bol to vysoký muž, štíhly, „pružného pásu s hustými obrvami ale priamym pohľadom“ a „barnavý fúz“ mu dodával hrdinský výzor. V Rozpomienkach sa ďalej dočítame, že mal hlbokocitný charakter a vzletnú myseľ. Bežne vraj nosieval krátky kabát spod ktorého mu vyčnievali svalnaté nohy, v nedeľu nosieval kabát trošku dlhší a šnurovací. Všetky svoje básne vedel naspamäť a pracovňu mal založenú zozbieranými štúdiami, ktoré po jeho smrti ostali, žiaľ, nespracované. Rád chodieval na výlety do prírody, kde sa venoval archeológii, rád sa rozprával s obyčajnými ľuďmi – žobrákmi, starenami i invalidmi, ktorých pokladal za najdôveryhodnejšie zdroje národných piesní, zvykov či príbehov. Svoje nápady, závery a pozorovania si žiaľ značil na rôzne papieriky alebo i kriedou na stenu alebo posteľ a to „i v noci, keď spánok obehúval mu v premýšlovaniach, kde mohol, značil si momentálne nápady, myšlienky naporúdzi držanou ceruzou a ráno potom sberal potratené notáty, trúdiac sa začasto nad rozlúštením potme písaných hieroglifov!“
Mal dobrú fyzickú kondíciu, lebo ako mladý vraj často pešo prešiel z Lehoty (pri Trenčíne) cez hole do Liptova a Oravy. Veľmi dobre hovoril po poľsky a ovládal vari všetky slovenské nárečia. Bol usilovným dopisovateľom slovenských novín a časopisov. Povahu mal vraj krotkú, len málokedy sa hádal s hosťami, ale keď ho vraj niečo rozhnevalo, zavrel sa do svojej izby a „prechádzajúc sa, potriasal výhražne mohutnou päsťou a – po šepky – vybúril sa v hneve“ – takto spomína na neho dopisovateľ v časopise Živena č. 3 z roku 1912 v článku Niečo o Samkovi Chalupkovi.

foto článku o Samovi Chalúpkovi
Zdroj: Živena, 1912, č. 3 

Bol obetavým včelárom a hoci aj mal vlastný včelín, roj občas položil na zem tam, kde rád sám sedával. Faru mal zariadenú jednoducho, ale v záhrade mal „divú romantiku“ s húštinou ovocných stromov. Ľudia milovali jeho kázne, pretože o mnohých veciach vedel zaujímavo rozprávať – rozprával, akoby tvoril slohovú prácu a „bol živým náučným slovníkom“. V starobe prišiel čiastočne o zrak a čítať už videl len jedným okom aj to len pomocou lupy a knihu musel držať veľmi blízko. Ťažko znášal smrť svojej manželky Efruzíny v roku 1881 a po dvoch rokoch sa odobral do večnosti aj on. Na náhrobnom kameni má podľa svojho želania vyrytý epitaf, úryvok z básne Branko: V pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som.
Protitureckej tematike sa Samo Chalupka venoval v básňach Boj pri Jelšave, či Turčín Poničan. Tieto básne sa nachádzajú v básnickej zbierke Spevy (1868), ktorá je výberom jeho hrdinskej epiky a lyriky.

foto boja o Nové Zámky
Veduta Boj o Nové Zámky z knihy WAGNER, Johann Christoph: Delineatio provinciarum Pannonie et imperii Turcici in Oriente. Augspurg 1685. Pevnosť nepretržite dobývali ťažkými dela mi od 16. augusta až do 25. septembra 1663, kedy sa kapitán Adam Forgáč aj so zvyškom udatne sa brániacej posádky vzdali.

Zaujímavosťou je, že „náš“ Samo Chalupka nie je jediným Chalupkom a dokonca ani jediným Samom Chalupkom medzi našimi spisovateľmi. Literárny historik Jána Mocka sa v článku Rod Chalupkovcov (Slovenské pohľady, 1897) píše, že rod Chalupkovcov siaha do 16. storočia a dokonca istý Samuel Chalupka (1600 – 1664) sa do našich literárnych dejín zapísal epickou básňou Vandrovka, aneb putování Roziny Puchalky… (1664). Líči v nej strasti svojej manželky Roziny, ktoré zažila v roku 1663 po odvlečení Turkami do Valašska, následné vykúpenie a návrat domov.

Ďalšie články:

Turecké výboje na dobových vedutách

Stretnutie dvoch kultúr. Život na osmansko-uhorskom území v ranom novoveku

Historická knižnica Adama Chalupku: Július Caesar i Benátska Biblia