Samo Chalupka ako ho nepoznáme

Samo Chalupka ako ho nepoznáme

Najstarší zo štúrovskej romantickej generácie, Samo Chalupka (1812 – 1883) bol obetavým včelárom a svoje básne si písal kriedou na posteľ. Dobová tlač nazýva jeho poéziu „bitím slovenskej tepny, ohlasom…