foto titulka knihy

Lontovská knižnica: Vybudovali ju významné uhorské šľachtické rody

Dnes je Lontov maličká obec v levickom okrese, avšak ešte v polovici 19. storočia sa tu nachádzalo až 12 panských kúrií, kde nebola núdza o vzdelanie a kultúru. Celé generácie patrili medzi „knihomilov“, pretože rokmi nazhromažďovali vzácne knihy, ktoré po čase od knihovníkov dostali spoločné pomenovanie „Lontovská knižnica“. V časoch …

exlibris foto

Historická knižnica Františka Berchtolda: Tlače zdobené dielami známych umelcov

Prvým diecéznym banskobystrickým biskupom bol gróf František Berchtold, nazývaný aj  Berchtoldt  barón von und zu Ungarschitz, Fratting und Pullitz, skrátene barón z Uherčíc. Väčšinu života strávil mimo Slovenska a do Banskej Bystrice prišiel až vo veku 46 rokov z poverenia rímskeho pápeža Pia VI. a uhorskej kráľovnej Márie Terézie ako …

foto kuchar Sacchi

Historická knižnica Zaiovcov: Postila Leonarda Stöckela i prvé tlačené knihy na území vtedajšieho Slovenska

Bohatá knižná zbierka rodiny Zaiovcov patrila medzi najvýznamnejšie šľachtické knižnice na území dnešného Slovenska. Nebola im len na okrasu, ako u mnohých iných, ale skutočne vzdelávala členov rodiny. Dodnes sa nám zachovalo vyše 20 tisíc zväzkov, medzi nimi i vzácna zbierka tlačí 16. storočia (488 titulov) vrátane najstarších kuchárskych kníh …

foto podpis

Historická knižnica Martina Hamuljaka: Slovníky, knihy o práve, morálke ale aj stravovaní

Jazykovedec, vydavateľ a redaktor Martin Hamuljak sníval o vzniku slovenskej celonárodnej ustanovizne, ktorej by raz odovzdal zbierku svojich kníh. Neúnavne ju budoval celé roky a keď sa jeho pozemská púť napĺňala, odkázal svoju 3 097 zväzkovú knižnicu, zameranú na slovanskú literatúru, katolíckemu gymnáziu v Banskej Bystrici. Dnes vám sprístupňujeme 799 …

Makovicky_foto_1

Historická knižnica Dušana Makovického: Andersenove rozprávky i Puškin v ruštine

Svojský publicista a prekladateľ Dušan Makovický (1866 – 1921) sa dostal do povedomia Európanov najmä ako blízky priateľ a osobný lekár Leva Nikolajeviča Tolstého. Patril k silným propagátorom jeho filozofie nenásilia a pasívneho odporu. Dokonca ich objasnil aj mysliteľovi svetového významu Mahátmá Gándhímu. V Makovického knižnici, ktorú tvorí 137 zdigitalizovaných …

resetka_kniznica_intro

Historická knižnica Michala Rešetku: je v nej prvý slovenský román i Decameron

Bol veľkou osobnosťou slovenskej kultúry. Kňaz, pôsobiaci v Hornej Súči, bol neúnavným zberateľom kníh a osvetovým pracovníkom. Celý život túžil po tom, aby jeho knihy slúžili všetkým. A tak v súlade s týmto želaním Slovenská národná knižnica sprístupňuje v Digitálnej knižnici SNK prvú národnú slovenskú knižnicu – Bibliotheku Uhro-Slowenskú Michala …

Banik_podpis_kniha

Anton Augustín Baník

Bibliofil s dušou umelca – zostavovateľ najväčšej osobnej knižnice 20. storočia 26. februára si pripomíname 115. výročie narodenia kultúrneho historika, filológa, archivára a bibliotekára Matice slovenskej (MS) a správcu Slovenskej národnej knižnice (SNK) Antona Augustína Baníka. Zaslúžil sa najmä o navrátenie pôvodných matičných zbierok z Maďarska, ktoré tam boli odvezené po zrušení Matice …