Banik_podpis_kniha

Anton Augustín Baník

Bibliofil s dušou umelca – zostavovateľ najväčšej osobnej knižnice 20. storočia 26. februára si pripomíname 115. výročie narodenia kultúrneho historika, filológa, archivára a bibliotekára Matice slovenskej (MS) a správcu Slovenskej národnej knižnice (SNK) Antona Augustína Baníka. Zaslúžil sa najmä o navrátenie pôvodných matičných zbierok z Maďarska, ktoré tam boli odvezené po zrušení Matice …

resetka_kniznica_intro

K prameňom SNK – Michal Rešetka

Vstúpte do digitálnej knižnice Michala Rešetku – zakladateľa prvej národnej slovenskej knižnice S príchodom školského roku si pripomíname 220. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských národných buditeľov a zakladateľa prvej národnej slovenskej knižnice Michala Rešetku (2. septembra 1794 – 9. mája 1854). Jeho knižnica spolu s knižnicou jeho priateľa Martina Hamuljaka tvorí základ fondov …