noviny_1917_02_SVK_noviny_perex

Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (8. – 14. januára 1917)

Amerika nepríjme vysťahovalcov – analfabetov. Viedeň šetrí „svetlom“, a tak na noc vypína svetlá na hodinách. Pamiatku na zosnulého cisára Františka Jozefa si chce monarchia uctiť zákonom. Nemeckým vdovám a vojnovým sirotám zvýšia penziu. Aj toto sa dozviete z novín, ktoré vyšli medzi 8. a 14. januárom 1917. Slovenské noviny …

koleda_narodil_sa_kristus_pan_Cantus_perex

Ako zneli Vianoce kedysi

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sú aj v dnešnej modernej a najmä uponáhľanej dobe možnosťou, ako sa aspoň na malú chvíľu zastaviť a vrátiť v čase. Slovenská národná knižnica (SNK) Vám už prezradila, ako Vianoce kedysi voňali a chutili, či aké priania a zdravice si ľudia v tento slávnostný čas …

noviny_1916_51_Robotnicke_noviny_19161224_perex

Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (18. – 24. decembra 1916)

Viedenskí cukrári sa chceli „nabaliť“ na úkor vianočných ozdôb na stromček – ruka zákona im však klepla po chamtivých prstoch. Zosnulý cisár odkázal vojnovým invalidom a sirotám 60 miliónov. Angličania zavádzajú zákaz jesť mäso v určité dni. Aj o tom píšu noviny, ktoré vyšli medzi 18. a 24. decembrom 1916 …

noviny_1916_49_Narodnie_noviny_19161205_perex

Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (4. – 10. decembra 1916)

Pri Baku objavili výdatný naftový prameň, ktorý až 600-tisíc pudov* nafty denne vydá. Monarchia sa pripravuje na korunováciu nového kráľa Karola IV. a americký milionár Rockefeller na vojne zbohatol už o 1500 miliónov frankov. História bozku siaha až do roku 700, kedy pápežovi bozkávali veriaci punčošku… jeho noha bola, samozrejme, …

letectvo_Vlast_a_svet_1912_c2_s21_perex

Prvý let trval 12 sekúnd

O prvé vzlietnutia k výšinám sa snažili už starovekí Číňania. Vývoj chcel urýchliť nákresmi aj geniálny Leonardo da Vinci. Ale ľudstvo si na prvý naozajstný let lietadlom muselo počkať do 17. decembra 1903. Orville Wright síce letel len 12 sekúnd… no, vlastne to ani nebol let v našom ponímaní. Podstatné …

noviny_1916_48_Narodnie_noviny_19161130_perex

Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (27. novembra – 3. decembra 1916)

V Nemecku si každý muž rozmyslí, či sa ožení, alebo bude radšej odvádzať prísnu staromládeneckú daň. Rakúsko-Uhorsko bude mať nového panovníka. Podľa štatistík jeho poddaní však vymierajú. Zahĺbte sa do storočných novín, ktoré sa na pultoch trafík objavili medzi 27. novembrom a 3. decembrom 1916. Rakúsko-Uhorsko vymiera – v septembri …