Tradičné vianočné príbehy I.

foto tradičné vianočné príbehy

K dlhým zimným večerom neodmysliteľne patrí dobrá kniha. A k tým vianočným večerom, patria aj príbehy, ktoré umocňujú mágiu a kúzlo najkrajších sviatkov roka ale aj nútia k zamysleniu sa. Nazrime do Digitálnej knižnice SNK a zaspomínajte si na tradičné veselé i smutné vianočné príbehy.

Charles Dickens: Vianočná koleda
Príbeh z roku 1843 sa považuje za najkrajší, ktorý tento anglický spisovateľ vytvoril a je aj jeho najprekladanejším dielom. Sám Dickens mal veľmi biedne detstvo, a tieto spomienky vkladal do viacerých svojich prác. Lakomcovi a tvrďasovi Ebenezerovi Scroogeovi, ktorý každému znepríjemňuje život, sa pred Vianocami zjavia posvätní duchovia. Ukážu mu, aký smutný osud ho čaká, pokiaľ sa v priebehu pár dní nezmení. Nočné stretnutie s duchmi, návrat do svojej minulosti a krátky exkurz do svojej nepríliš ružovej budúcnosti mu otvoria oči. Div sa svete, akoby mávnutím čarovného prútika sa zo starého nevrlého odporného Scroogea stal iný človek, priateľský a veľmi milý k ľuďom. Nuž, tomu sa hovorí kúzlo Vianoc :-)

Samostatná útla knižočka Vianočná pieseň v próse; Vianočná báj s duchmi vyšla v preklade Jána Kalinu v roku 1907. V Digitálnej knižnici SNK vám ponúkame ešte skoršie vydanie – ktoré vyšlo pod názvom Vianočná rozprávka v roku 1895 v druhom zväzku edície Lacných knižiek, ktoré prinášali „preklady najlepších inorečových spisovateľov“.

FOTO: Úvodná strana z diela "Vianočná pieseň v próse; Vianočná báj s duchmi" od spisovateľa Charlesa Dickensa vyšla v roku 1907 aj v slovenskom vydaní.
Vianočná pieseň v próse; Vianočná báj s duchmi od spisovateľa Charlesa Dickensa vyšla v roku 1907 v preklade Vršatského.

Hans Ch. Andresen: Rozprávka o jedličke
Len pár dní pred Vianocami 1844 vyšla v Dánsku Rozprávka o jedličke, ktorá už odkedy bola jedličkou – bábätkom chcela byť iná, niečo dosiahnuť. Chcela byť najvyššia, najkrajšia, najmohutnejšia medzi stromčekmi v lese, aby si aj ju drevorubači vybrali a vyrúbali a ona by sa tak dostala do sveta. Hlúpo a zúfalo túžila byť najkrajšou a stredom pozornosti….Viac si prečítajte vo vydaní Ambra Pietora z roku 1902 – rozprávka vyšla ako súčasť knihy Štedrý večer, kde sa nachádzajú aj iné „vianočné“ príbehy.

FOTO: Rozprávku o jedličke vyšla v roku 1902.
Rozprávku o jedličke, ktorej autorom je Hans Christian Andersen, vyšla v slovenčine v roku 1902.

Július Bodnár: Vzácny vianočný hosť
Poviedka J. Bodnára sa odohráva na Vianoce okolo roku 1924. Mária Drahovská so svojim 8-ročným synom a jeho starým otcom čakajú na návrat manžela, otca a syna Jána Drahovského po šiestich rokoch z Ruska, kde ako legionár v čase vojny zašiel. Na pozadí vianočného príbehu autor vykresľuje vznik legionárskych vojsk v Rusku, ako aj lakomstvo a zlobu starého pána Drahovského, ktorý syna mal len za paholka, až kým sám nemusel role obrábať kvôli nedostatku sluhov.

FOTO: Obálka z knihy Júliusa Bodnára: Vzácny hosť z roku 1924.
Vzácny hosť od Júliusa Bodnára z roku 1924 vykresľuje úplne iné vianoce, než ako ich dnes poznáme.

A.B. : Janíčko a jeho sánočky
V roku 1909 vyšla v nakladateľstve J. Gašparíka útla knižočka, preložená z nemčiny pod názvom Janíčko a jeho sánočky. V rozprávke pre deti i dospelých sa malý, chorý Janíčko vo sne vyberie na sánkach, ktoré dostal na Vianoce, hľadať cestu do neba. Na jeho obrovské sklamanie ho však do neba nevpustia. Boh mu dá na výber – buď ostane v nebi a ukázal mu, aký smútok a plač nastal u neho doma, alebo sa vráti a Boh mu ukázal jeho budúcnosť. Keď Janíčko uvidel, koľko žiaľu by svojim neuváženým rozhodnutím spôsobil, vrátil sa domov.

FOTO: Obálka z vianočného príbehu Janíčko a jeho sánočky, ktorá vyšla v roku 1909.
Príbeh vianočného príbehu Janíčko a jeho sánočky z roku 1909 hovorí o skutočných hodnotách.

Prajeme vám príjemné vianočné čítanie!