T. Feger / G. Stuchs: Missale Strigoniense (Ostrihomský misál)

ilustračná foto Missale Strigoniense 

Účasť na polnočnej omši alebo iných bohoslužbách je súčasťou vianočnej tradície mnohých rodín. Čarovná atmosféra plná krásnych piesní je sprevádzaná aj jedinečnou liturgiou. Pre kňazov a farárov, ktorí vedú tieto slávnosti, sú dôležité rôzne liturgické knihy slúžiace ako pomôcky. Z pohľadu katolíckej liturgie je najdôležitejší misál – omšová kniha.

Od vzniku kresťanstva bolo súčasťou osláv sviatkov a pravidelných slávnosti čítanie listov apoštolov alebo neskôr napísaných evanjelií, čiže textov o živote Ježiša Krista. Najstaršie misály vznikli na prelome 10. a 11. storočia a v období inkunábul patrili medzi často tlačené knihy. Tlačiari venovali liturgickým knihám najviac starostlivosti. Spravidla boli tlačené dvoma farbami, červenou a čiernou, a často obsahovali drevorezové zobrazenia. Exemplár Ostrihomského misála patrí podľa ISTC medzi 7 doteraz zachovaných. Bol vytlačený v Norimbergu v roku 1498. Vydavateľom bol známy budínsky kníhkupec a vydavateľ Theobald Feger. Ten spolupracoval s viacerými tlačiarňami. Tlačiarom Missale Strigoniense bol, môžeme povedať expert na tlačenie liturgických kníh, Georg Stuchs. Jeho produkcia sa orientovala najmä na misály alebo breviáre. Tento typ diel produkoval prakticky pre celú strednú Európu.

foto z knihy Missale Strigoniense
Ostrihomský misál. Tabuľka s dátumami slávenia Veľkej noci pre roky 1497 až 1515

Misály v období vzniku tejto tlače, teda na konci 15. storočia, nemali jednotnú podobu. Niektoré jeho časti sa menili podľa zvyklostí miestneho biskupstva, zatiaľ čo dnes je v celej cirkvi používaný jednotný misál. Po jeho otvorení nás hneď na úvod upúta vtlačená čierna tabuľka v tvare kruhu obsahujúca čísla a mesiace. Takto sú zapísané presné dátumy osláv Veľkej noci pre roky 1497 až 1515. Pre veriacich bol tento údaj dôležitý, keďže dodnes je to pohyblivý sviatok a niektoré ďalšie sviatky sa odvíjajú od tohto termínu (pôst pred Veľkou nocou, Turíce, atď.)
Texty a žalmy, ktoré môžeme počuť počas Vianočných sviatkov zaznievali v chrámoch aj pred 500 rokmi. Dôkazom je aj tento ostrihomský misál, ktorý sa používal skoro na celom území terajšieho Slovenska. Na fóliu “X” sú tlačené texty, obsahujúce čítanie v deň „Nativitas domini nostri Jhesu Christi”, teda v deň Narodenia nášho pána Ježiša Krista. Prvý text z listu Hebrejom (Ad Hebreos) je starozákonný. Po ňom nasleduje žalm 98: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Nasledujúci novozákonný text použitý v tomto misály pochádza z evanjelia podľa Jána a začína známou vetou:Na počiatku bolo Slovo.(In principio erat verbum.).
Liturgické tlače zvykli byť obohatené o drevorezové zobrazenia najmä svätcov. Podobne je to aj v tomto prípade, kde tlač obsahuje dve drevorezové ilustrácie. Na prvom je kánonový obraz s motívom ukrižovania Krista a s postavami Pannou Máriou a sv. Jánom Apoštolom od neznámeho majstra. Drevorezovaná iniciála „T-E igitur” so starozákonným výjavom nasleduje hneď na ďalšom liste a zobrazuje starozákonný príbeh obetovania Izáka Abrahámom.

foto z knihy Missale Strigoniense
Kánonový obraz s motívom ukrižovania Krista a iniciála „T-E igitur” so starozákonným výjavom.

Posesorské údaje uvedené v sledovanom exemplári odkazujú na troch vlastníkov. Podľa záznamov dvaja vlastnili tlač v druhej polovici 16. storočia (Caitanich, Bernard a Drasenitius, Fabianus) a posledným vlastníkom pred uložením v SNK boli františkáni v Bratislave. Veľmi zaujímavá je aj reštaurovaná väzba knihy, ktorá obsahuje mohutné nárožnice a spony. Pôvodná väzba bola renesančná, ako to môžeme vidieť na zachovanom koženom fragmente umiestnenom na novom obale knihy. Je zdobená slepotlačou s florálnou a ornamentálnou výzdobou a nápisom na prednej doske: Missale M D L XIX Strigonien.
Po podrobnom preskúmaní takejto knihy dávame za pravdu tvrdeniu, že liturgické knihy sú skutočným klenotom tlačiarenskej tvorby svojej doby. Ich prepracovanosť, dômyselné a hodnotné vyhotovenie odráža posolstvo, ktoré chcú vypovedať svojim obsahom ako pred storočiami, tak aj dnes.

Martin Baloga
Oddelenie spracovania HKD a HKF, Slovenská národná knižnica
Celá kolekcia inkunábul SNK.