Toto webové sídlo www.dikda.eu spravuje Slovenská národná knižnica a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla.

Obsahový a technický prevádzkovateľ:
Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
snk@snk.sk, www.snk.sk