G. Parisiensis / M. Furter: Postilla super epistolas et evangelia

foto ilustračné

Aj dnes sa nám umenie snaží poskytnúť také informácie, ktoré často nie je možné vysloviť alebo opísať. Rovnakú funkciu plnili ilustrácie v náboženských tlačiach aj v stredoveku a rannom novoveku – približovali čitateľom texty a pomáhali im hlbšie pochopiť ich zmysel a pozadie. Populárne náboženské dielo „postili“ ponúka výklad biblických textov a statí, ktoré sa čítali v nedeľu alebo počas sviatkov.

Postinkunábula Postilla super epistolas et evangelia je bohato drevorezovo ilustrovaná biblickými motívmi. Jednoducho zachytáva známe aj menej známe biblické príbehy a umožňuje aj jazyka neznalému človeku obohatiť svoje vedomosti alebo vnútorné prežívanie. Pochádza z obdobia okolo roku 1505 a vytlačil ju Michael Furter, ktorý pôsobil v Bazileji. Vo svojej dielni využíval početné drevorezy známych grafikov akými boli Urs Graf alebo Albrecht Dürer. V tlači sa orientoval aj na učebnice alebo encyklopédie. Knihu pôvodne vlastnila knižnica v Spišskej Kapitule. Reštaurátori väzby nám zachovali pôvodný ranorenesančný poťah s ornamentálnou výzdobou a pôvodnými sponami.

Autor Gulielmus Parisiensis bol profesorom v Paríži kde prednášal teológiu a bol členom rádu sv. Dominika. Medzi hlavné úlohy tohto rádu patrí kázať Božie slovo, preto nie je prekvapením, že autorom knihy, zameranej na výklad písma, je dominikán. Evanjeliové príbehy a účinkovanie Ježiša Krista ilustruje množstvo drevorezov. V septembri sa v občianskom aj cirkevnom kalendári viackrát slávi spomienka viažúca sa k Božej Matke Márii. Liturgický kalendár si 12. septembra (keď slávi meniny Mária) pripomína Najsvätejšie meno Panny Márie.

foto obrázku článku
Okrem Márie – Božej Matky je v tlači zobrazená Mária Magdaléna. Obe ženy sú stvárnené pod krížom v často opakovanom motíve ukrižovania na druhej strane titulného listu.

Štátnym sviatkom si 15. septembra pripomíname Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, ktorej kult sa rozšíril v období baroka. Jednou z bolestí Márie je Simeonovo proroctvo zachytené v tlači na fóliu “Bii”. Podobu Márie na drevorezových grafikách nájdeme aj v súvislosti so svadbou v Káne Galilejskej na fólio “B6”.

foto článku
Fólio „“B5“ zachytáva stratu 12-ročného syna Ježiša, ktorého našli, ako vyučuje v chráme.
foto článku
Fólio „B6“ zachytáva Máriu medzi apoštolmi, a to v súvislosti so sviatkom Turíc, teda zoslaním Ducha Svätého.

Reprodukcia obrazu pomocou dreveného štočku mala svoje limity, preto realizácia niektorých grafík pôsobí v súčasnosti jednoducho a „prvoplánovo“. Bez poznania príbehu, ku ktorému sa viaže, pôsobí komicky ilustrácia na fóliu “f8” zobrazujúca muža, ktorému z ľavého oka vychádza ťažko identifikovateľný predmet. Po preštudovaní textu však zistíme, že drevorez reprodukuje podobenstvo o mužovi, ktorý druhej osobe vyberá smietku z oka a pritom má vo svojom oku brvno.

foto článku
Na prvý pohľad komická ilustrácia, po oboznámení sa s príbehom ide o muža s brvnom v oku.

Podrobné porovnávanie grafík nám odhalí dve grafické školy, ktoré tlačiar využil pri doplnení tlače drevorezovými ilustráciami. Vidíme to najmä pri rozdielnom spôsobe šrafovania. Drevorez ako grafická technika niekoľko storočí dopĺňala tlačené texty kníh a aj dnes predstavuje zaujímavý prvok pri prezentovaní starých tlačí.

Martin Baloga
Oddelenie spracovania HKD a HKF, Slovenská národná knižnica

Celá kolekcia inkunábul SNK.