G. P. della Mirandola: Aureae epistolae ab Ascenio recognitae

G. P. della Mirandola: Aureae epistolae ab Ascenio recognitae

Taliansky humanizmus a renesancia nám priniesli mnohé známe osobnosti, ktoré sa preslávili v architektúre, literatúre, sochárstve alebo maliarstve. Za všetky mená môžeme spomenúť všestranne nadaného Michelangela Buonarrotiho. Menej známou osobnosťou, ktorá rovnako žila na Apeninskom polostrove je Giovanni Pico della Mirandola. Vzdelanec, ktorého preslávila jeho literárna tvorba. Tlač Aureae epistolae ab Ascenio recognitae uložená v SNK zhromažďuje jeho korešpondenciu, ktorá je dôležitým prameňom pre výskum myslenia v období neskorého stredoveku.

Mladý Giovanni sa už v rannom veku rozhodol vzdať života na kniežacom dvore a odišiel na štúdiá. Po krátkom pôsobení v Boloni kde študoval kanonické právo začal študovať filozofiu a teológiu na viacerých univerzitách v Taliansku a Francúzsku. Vynikal svojou obdivuhodnou pamäťou, vďaka čomu ovládal okrem latinčiny a hebrejčiny aj arabčinu a chaldejčinu. Mal len 23 rokov keď sa preslávil medzi filozofickými kruhmi spisom O poznaní všetkých vecí. Závery filozofie, teológie a kabaly (De omni re scibili. Conclusiones philosophicae cabalistae et theologicae). Ten sa mal stať podkladom pre veľkú filozofickú diskusiu v Ríme, ktorú chcel zvolať. Nebolo mu to však umožnené, a navyše 13 jeho téz z 900 bolo označených za heretické. Rok pred svojou smrťou bol zbavený obvinení pápežom Alexandrom VI. Medzi populárne filozofické diela dodnes patrí jeho úvodná reč k pripravovanej verejnej diskusii, ktorá neskôr dostala názov O dôstojnosti človeka (De hominis dignitate)(Text vyšiel v slovenskom preklade). Posledné roky strávil pod ochranou známeho donora umenia Lorenza di Piero de‘ Medici vo Florencii. Tam sa stretol s najvýznamnejšími umelcami tej doby ako Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli a Michelangelo.

Listy, ktoré obsahuje zmieňovaná tlač sú písané prevažne Giovannim Picom a väčšina je datovaná do 90 rokov 15. storočia. Značnú časť z nich písal keď sa zdržiaval vo Florencií. Okrem toho tam nájdeme aj listy od Baptistu Spagnoliho, karmelitánskeho kňaza a jedného z predstaviteľov katolíckeho humanizmu. Zastával vysoké funkcie vo svojej rehole a nakoniec sa stal aj generálnym predstaveným.

Korešpondencia v popisovanej tlači vyšla v roku 1500, a okrem obsahu je zaujímavá typografickým spracovaním. Kolofón nám prezrádza miesto tlače – Paríž. Okrem toho, vydanie určuje presný dátum, no o mene tlačiara sa nezmieňuje. Podľa zahraničných databáz sa ako tlačiar uvádza Alexander Alyate. O jeho živote veľa nevieme okrem obdobia jeho tlačiarskeho pôsobenia medzi rokmi 1497-1507.

titulný list Auree epistole
titulný list Auree epistole

Titulný list je bohato typograficky zdobený drevorezom. Graficky je rozdelený do troch častí. Ľavá časť obsahuje florálne zobrazenie stromu, okolo ktorého je obtočená nápisová páska. V jeho dolnej časti je kruh so znázorneným písmenom M (signet vydavateľa tlačiara?). Výjav je ohraničený rámom s latinským textom. V pravej časti sú zobrazení dvaja svätci. Horná časť pravdepodobne zobrazuje umučenie sv. Šebastiána (svätca z 3. storočia, ktorý bol podľa legendy umučený šípmi.). V dolnej časti je zobrazený svätec, podľa mitry na hlave biskup, s knihou a krížom (respektíve berlou ukončenou krížom) v rukách. Vpravo od svätca je hviezda. Podľa atribútov môže ísť o sv. Augustína alebo sv. Mikuláša. Dolná časť grafiky zobrazuje dvoch mužov s nápisovými páskami v rukách.

Ostatné typografické prvky v tlači predstavujú najmä drevorezové iniciálky väčšinou s florálnou výzdobou. Zaujímavá a netypická je iniciála na fóliu “aii”. Grafika znázorňuje profilové zobrazenie hlavy muža s posmešným gestom (vyplazuje jazyk).

drevorezová iniciálka
drevorezová iniciálka

Napriek tomu, že korešpondencia patrí do súkromnej tvorby, v prípade významných osobností sa stávala súčasťou tlačiarenskej produkcie. Dôvodom bola ich popularita medzi vzdelancami tej doby, ktorá u mnohých pretrváva dodnes v podobe tlačených prekladov ich diel.

Martin Baloga
Oddelenie spracovania HKD a HKF, Slovenská národná knižnica

Kolekciu inkunábul SNK nájdete:
1. časť kolekcie inkunábul SNK
2. časť kolekcie inkunábul SNK

Literatúra:
SEILEROVÁ, Božena, Vladimír SEILER. O dôstojnosti človeka: odkaz Giovanni Pica della Mirandola. Kežmarok: Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o., 2021, 167 s. ISBN 978-80-89701-62-9
GENTILE Sebastiano , Pico della Mirandola, Giovanni, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2014. https://www.treccani.it/enciclopedia/pico-della-mirandola-giovanni_(Enciclopedia-machiavelliana)
Zimmerman, Benedict. Blessed Baptista Mantuanus. In: The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. 4 Aug. 2022 <http://www.newadvent.org/cathen/02276a.htm>.