Ako zneli Vianoce kedysi

foto ako zneli Vianoce kedysi

Najkrajšie sviatky roka sú aj v dnešnej modernej a najmä uponáhľanej dobe možnosťou, ako sa aspoň na malú chvíľu zastaviť a vrátiť v čase. Vianočné piesne či koledy, ktoré sa nám zachovali v starých spevníkoch, niesli dobrú zvesť horami dolami po krajine od Štedrého dňa až do Troch kráľov. Viete, ako Vianoce zneli kedysi?

Prv než sa zmrkávalo na Dohviezdny (Štedrý) večer, všetko muselo byť na poriadku. Obriadený statok v maštali, uprataný celý dom tak, aby sa doslova z dlážky dalo jesť, lebo len do takej si domáci mohli k stolu s chlebom a soľou a ostatnými Božími darmi sadnúť. Dnes už síce črieslo, lemeš či rylo pod stôl nedávame, ale niektoré zvyky pretrvali. (Ozaj, aké sú tie vaše?)

FOTO: Notový zápis koledy „Narodil se Kristus Pan“ v spevníku Cantus Catholici zo 17. storočia. Zdroj: Literárny archív SNK.
Anonymný rukopis spevníka Cantus Catholici zo 17. storočia obsahuje aj koledu „Narodil se Kristus Pan“. Rukopis sa nachádza v Literárnom archíve SNK.

Mimoriadne obľúbenou bola pieseň o skutkoch apoštolských a vyšla v evanjelickom spevníku Cithara Sanctorum od Juraja Tranovského (mala vyše 200 vydaní). Tu mala takúto podobu:

FOTO: Pieseň o skutkoch apoštolských vo vydaní evanjelického spevníka Cithara sanctorum z roku 1728.
Koleda Swaté Aposstoly zo spevníka Cithara sanctorum : Pjsně duchownj, staré i nowé, 1728.