Inšpirujte sa vianočnými pohľadnicami a zdravicami z histórie

Anjelik, zimná krajinka, dáma so šampanským ale aj nahé dietky a úryvky z kolied zdobili líc našich vianočných pohľadníc začiatkom 20. storočia. Rovnako aj partitúry vianočných kolied z konca 18. storočia či vinše v dobovej tlači nájdete vo fondoch Slovenskej národnej knižnice (SNK).

Už starí Číňania a Egypťania si zvykli na Nový rok posielať krátke texty so zdvorilostným vinšom. V stredoveku najmä mnísi predávali počas Vianoc rytiny s kresťanskými motívmi, no kupovali si ich len zámožní ľudia. Postupne sa aj toto odvetvie „biznisu“ začalo rozvíjať a ľudia prichádzali „vianočným pozdravom“ na chuť. Vyrábali sa pozdravy rôznych motívov, nielen zasnežená krajinka hrala prím.

vianoce_1909

Vianočná pohľadnica z roku 1909, súčasť pozostalosti Štefana Janšáka – archeológa, stavebného odborníka, diplomata, spisovateľa a cestovateľa. Bol významným štátnym úradníkom.

vianoce_1910

1910

vianoce_1920

1920

 vianoce_1921-1922_1

1921/1922

vianoce_1921-1922_2

1921/1922

 vianoce_1922_1a

1922

 

vianoce_1922_1b

1922

 vianoce_1923

1923

vianoce_1925_1

1925

 vianoce_1925_3a

1925

vianoce_1925_3b

1925

vianoce_1925_2

1925

Vianočné pohľadnice z rokov 1909 – 1925 sú súčasťou pozostalosti Štefana Janšáka – archeológa, stavebného odborníka, diplomata, spisovateľa a cestovateľa. Bol významným štátnym úradníkom.

Ako si sviatočné obdobie Vianoc a Nového roka pripomína slovenská tlač? Začítajte sa s nami do článkov časopisov Dennica, Kresťan či Vlasť a svet z konca 19. storočia.

Dennica_1888_1

Dennica, 1888

Dennica_1888_2

Dennica, 1888

Dennica_1889_2

Dennica, 1889

Dennica_1889_2

Dennica, 1889

Krestan_1895-12-16

Kresťan, 1895

Vlast_a_svet_1886

Vlasť a svet, 1886

Najstaršou českou vianočnou koledou je známa pieseň Narodil sa Kristus Pán – ktorá je známa už od čias husitov. A za tých päťsto rokov sa veľmi nezmenila – ani textovo ani nápevom. Vo fondoch SNK sa nachádza zápis z 2. polovice 17. storočia.

cantus_catholici_1

Rukopisná podoba Cantus Catholici zhruba z 2. polovice 17. storočia má dve časti. Prvá pozostáva z prísne liturgických kompozícií latinských omší. V druhej prevažujú slovenské duchovné piesne, rozdelené podľa jednotlivých liturgických období cirkevného roka. V časti Počžinagi se pysně O Preradostnem Narozeny Sina Božiho Spasitele Nasseho Gežisse Krista sú aj piesne: Zwestugem wam radost prewelmi weliku; Angelowe, Angelowe gsu spiwalj; Narodil se Kristus Pan.

cantus_catholici_2

Slovenská národná knižnica všetkým praje príjemné prežitie vianočných sviatkov!