Prínos a jedinečnosť

Národný projekt bude mimoriadne prínosný v počte masovo digitalizovaných objektov a vďaka novým technológiám i konzervovaných dokumentov.

  • Počet profesionálne digitalizovaných dokumentov a ich on-line sprístupnenie ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva posúva SNK ako kultúrnu inštitúciu opäť bližšie k užívateľom a požiadavkám modernej doby.

Nemalým prínosom projektu je vytvorenie maximálne kvalitných digitálnych kópií písomného kultúrneho dedičstva.

  • Kvalitné elektronické kópie dokumentov sú vytvárané profesionálnou skenovacou technikou (manuálne, poloautomatické a plnoautomatické skenery) v digitalizačnom centre, kde obrazové dokumenty prechádzajú hardvérovými a softvérovými spracovaniami, aby vo vysokom rozlíšení slúžili pre profesionálne, odborné i laické využitie.

Ďalším z prínosov projektu je získanie špičkových digitálnych a konzervačných technológií pre vybudovanie moderného odborného pracoviska.

  • SNK sa stane centrom digitalizácie a zároveň perspektívnym výskumným pracoviskom konzervovania (papierových) dokumentov. Už počas projektu (pokračovať bude i počas udržateľnosti projektu) SNK buduje základňu pre výchovu vlastných špecialistov v odboroch digitalizácie, informačno-komunikačných technológií knižníc, reštaurovania, konzervovania a pod. Vytvorí sa tak nový, doteraz na území Slovenska neexistujúci fyzický systém ochrany písomného dedičstva pre ďalšie generácie.