exlibris foto

Historická knižnica Františka Berchtolda: Tlače zdobené dielami známych umelcov

Prvým diecéznym banskobystrickým biskupom bol gróf František Berchtold, nazývaný aj  Berchtoldt  barón von und zu Ungarschitz, Fratting und Pullitz, skrátene barón z Uherčíc. Väčšinu života strávil mimo Slovenska a do Banskej Bystrice prišiel až vo veku 46 rokov z poverenia rímskeho pápeža Pia VI. a uhorskej kráľovnej Márie Terézie ako …

foto kuchar Sacchi

Historická knižnica Zaiovcov: Postila Leonarda Stöckela i prvé tlačené knihy na území vtedajšieho Slovenska

Bohatá knižná zbierka rodiny Zaiovcov patrila medzi najvýznamnejšie šľachtické knižnice na území dnešného Slovenska. Nebola im len na okrasu, ako u mnohých iných, ale skutočne vzdelávala členov rodiny. Dodnes sa nám zachovalo vyše 20 tisíc zväzkov, medzi nimi i vzácna zbierka tlačí 16. storočia (488 titulov) vrátane najstarších kuchárskych kníh …

foto podpis

Historická knižnica Martina Hamuljaka: Slovníky, knihy o práve, morálke ale aj stravovaní

Jazykovedec, vydavateľ a redaktor Martin Hamuljak sníval o vzniku slovenskej celonárodnej ustanovizne, ktorej by raz odovzdal zbierku svojich kníh. Neúnavne ju budoval celé roky a keď sa jeho pozemská púť napĺňala, odkázal svoju 3 097 zväzkovú knižnicu, zameranú na slovanskú literatúru, katolíckemu gymnáziu v Banskej Bystrici. Dnes vám sprístupňujeme 799 …

Foto ženy

Moderné výtvarné umenie Janka Nováka

Zomrel ako 24-ročný skôr, ako sa jeho talent stihol rozvinúť. Aj napriek tomu máme v Literárnom múzeu SNK viac ako 200 jeho kresieb, malieb, ilustrácií a grafík. Janko Novák (1921 – 1944) – jeden z tých mladých a nádejných slovenských umelcov, ktorých tvorbu násilne prerušila smrť v rokoch druhej svetovej …

Roždestvenskaja Skazka

Tradičné vianočné príbehy

K dlhým zimným večerom neodmysliteľne patrí dobrá kniha. A k tým vianočným večerom, patria aj príbehy, ktoré umocňujú mágiu a kúzlo najkrajších …