Vojna nás neminie

S touto zúfalou myšlienkou odchádzali od svojich rodín nielen otcovia, ale aj synovia – mladé „uchá“, ktoré sa so svetom a jeho fungovaním ešte len zoznamovali. Veľká vojna, do ktorej sa často nedobrovoľne dostali, ich obrala o mnohé ilúzie a ideály, ak nie rovno o to najcennejšie, čo mali.

Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny vám v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenská národná knižnica (SNK) prináša nielen pravidelné frontové a domáce správy z vydaní novín a časopisov roku 1914, ale tiež priamych svedkov vojnových udalostí – dokumentárne a osobné fotografie z bojových línií.

Pozrite si snímky zo zbierky Literárneho archívu SNK a získajte predstavu, ako vyzerala zákopmi prevŕtaná krajina v ohni guľometnej paľby, aké bunkre ukrývali vojakov či ako nažívali v táboroch vo chvíľach, keď práve nezúril boj o ich holý život.

 5351-1970_1 kapela  5340-1970_1

Vojenská kapela (v popredí) hrá na nástup vojakov (SNK, 5351-1970-1) pred veliteľom
(SNK, 5340-1970-1)

 5467-1970_1 zakopy  5403-1970_1 voj.bunkre

Zákopy na frontovej línii (SNK, 5467-1970-1) a terasovité vojenské bunkre (SNK, 5403-1970-1)

5338-1970_1 bohosluzbyVojaci na bohoslužbách (SNK, 5338-1970-1)

 5336-1970_1 municia  5302-1970_1 vynasanie municie v zime

Vojaci pri práci s muníciou (SNK, 5336-1970-1) a vynášanie munície na koňoch
v horskom, zasneženom teréne (SNK, 5302-1970-1)

5325-1970_1 radiotelegrafiRádiotelegrafisti telefonujú a zapisujú správy (SNK, 5325-1970-1)

 5352-1970_1 horska voj.ubytovna  5372-1970_1 voj.tabor

Vojenské ubytovne v horách počas zimy (SNK, 5352-1970-1) a vojenský tábor z 1. novembra 1915
(SNK, 5372-1970-1)

 5477-1970_1 velitelia na koci  5316-1970_1 voj.vozidlo

Vojenskí velitelia na koči pred štábom (SNK, 5477-1970-1) a Kontrola vojenského vozidla
(SNK, 5316-1970-1)

 5472-1970_1 vstup do voj.tabora 5358-1970_1 vojenska kuchyna

Vchod do vojenskej kuchyne (SNK, 5472-1970-1) a vojenský kuchár s pomocníkmi (SNK, 5358-1970-1)

 5339-1970_1 stolarska dielna  2763-1954_1 zastresovanie latriny

Provizórna stolárska dielňa na fronte (SNK, 5339-1970-1) a Jozef Gallo (SNK, vpravo) s vojakmi
pri zastrešení latríny 3. februára 1916 (SNK, 2763-1954-1)5282-1970_1 pranieVojaci počas prania bielizne na fronte (SNK, 5282-1970-1) 5390-1970_1 bojeVojak operujúci z guľometného hniezda (SNK, 5390-1970-1)

 5329-1970_1 vojak s dalekohladom 5297-1970_1 vojaci pri voj.dele

Hliadka s ďalekohľadom sledujúca nepriateľské územie (SNK, 5329-1970-1) a vojaci pri vojenskom dele (SNK, 5297-1970-1)

 5393-1970_1 boje  5311-1970_1 sanitne vozy

Boje na frontoch prvej svetovej vojny (SNK, 5393-1970-1) a sanitné vozy (SNK, 5311-1970-1)

 5373-1970_1 vystavba voj.cesty  2766-1954_1 most konskej zeleznice

Výstavba vojenskej cesty počas vojny (SNK, 5373-1970-1) a Most konskej železnice v júli 1916
(SNK, 2766-1954-1)

SNK pokračuje v zverejňovaní dokumentov k I. svetovej vojne na www.dikda.eu. Ďalšie fotografie, ale aj osobné príbehy vojakov a ich rodín, nájdete zároveň na webe projektu Europeana 1914 – 1918, do ktorého sa svojimi zbierkami zapojila aj SNK.