Vitajte v digitalizačnom centre

Na našom pracovisku vo Vrútkach digitalizujeme na 13 špičkových profesionálnych skeneroch. Zatiaľ pracujeme v jednozmennej prevádzke, v prvej polovici roku 2013 však plánujeme viaczmennú. Skenujeme roboticky, aj ručne.

Martina Bajzíková, riaditeľka IKDC: „ Doteraz sme zdigitalizovali viac ako 31 000 kníh .“

V digitalizačnom centre vo Vrútkach sme doteraz zdigitalizovali viac ako 31 000 kníh, čo je vlastne zároveň  počet  zdigitalizovaných objektov. Tu ale treba vysvetliť, že objektom môže byť kniha, ktorá má napríklad 350 strán, časopis, ktorý má napríklad 50 strán, ale objektom môže byť aj článok v novinách, ktorý má len pár riadkov. Digitalizácia jednotlivých objektov si teda vyžaduje rôzny čas. Celkovo bude treba zdigitalizovať za SNK  1 400 000  objektov, z toho je 100 000 kníh.

Monika Šušorená, vedúca Digitalizačného centra: „Toto všetko ideme digitalizovať v najbližších dňoch. Za jednu zmenu urobíme zhruba 6 prepraviek.“

Práca pri skeneroch je zaujímavá.

V najbližších dňoch budeme digitalizovať publikáciu o živote a diele umelca Martina Jonáša, či Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska. Tá vysvetľuje pojmy z histórie aj nárečí. Zaujímavá je aj publikácia Kostol ako symbol, v ktorej sa autor zaoberá symbolizmom sakrálnej architektúry. Momentálne skenujeme napríklad Veľkú knihu rozprávok pre najmenších.  Farebná publikácia, plná ilustrácií prácu oživuje.

Knihy, ktoré skenujeme vo mne vzbudzujú rešpekt. Zaobchádzame s nimi maximálne opatrne.

Zdigitalizované objekty, hotové skeny, upravujeme do konečnej podoby na oddelení Post Processing. Pracujeme v programoch na úpravu obrazu a rozpoznávanie textu.

Upravené objekty ukladáme do Dátového centra. Do IKDC SNK sme prijali 35 nových zamestnancov. Ide najmä o mladých ľudí, ale prijali sme aj ľudí v preddôchodkovom veku.

 

Text:   Miriam Štefková,   foto: Dana Vojtková, SNK