Učebnice 19. storočia

Výučbové materiály na pokračovanie…

Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje učebnice z rôznych disciplín 19. storočia ako sú Hwiezdoweda, Prostonárodnia Fysika, Počtoveda, Živočíchopis a iné. Zasadnete s nami do virtuálnej historickej školy, kde bude rechtor predčítať z učebníc, ktoré používali žiaci pred vyše storočím?

Prírodopis pre národné školy: Rastlinopis - Ján Kožehuba - 1872

Prírodopis pre národné školy: Rastlinopis – Ján Kožehuba – 1872

Prírodopis pre národné školy: Živočíchopis - Ján Kožehuba  - 1872

Prírodopis pre národné školy: Živočíchopis – Ján Kožehuba – 1872

Prírodopis pre národné školy: Nerastopis- Ján Kožehuba - 1872

Prírodopis pre národné školy: Nerastopis- Ján Kožehuba – 1872

Hwiezdoweda - M. Jalovecký - 1859

Hwiezdoweda – M. Jalovecký – 1859

Spomínajme a nasledujme dobré príklady slávnych mužov a žien - Ján Bežo - 1896

Spomínajme a nasledujme dobré príklady slávnych mužov a žien – Ján Bežo – 1896

Prostonárodnia Fysika - Kordoš, Gustáv - 1872

Prostonárodnia Fysika – Kordoš, Gustáv – 1872

Počtové príklady - Ludvik Géza Groó - 1872

Počtové príklady – Ludvik Géza Groó – 1872

Počtoveda - Ján Galbavý - 1872

Počtoveda – Ján Galbavý – 1872