Týždeň Štefánikových osláv

Stefanik_tyzden_SO

Slovenská národná knižnica pri príležitosti 135. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika opäť otvára svoje archívy a predstaví významného vedca a politika osobnejšie – cez jeho myšlienky, archívne dokumenty ale i metodickú príručku alebo návod ako spomínať na hrdinu. Pripomeňte si spolu s nami ako Štefánik zasiahol do našich dejín tak, ako to robili naši prarodičia. Osobnosť generála Štefánika, ktorý aktívne zasiahol do bojov 1. svetovej vojny a spolupodieľal sa na vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov, sa totiž v období 1. Československej republiky, stala aj súčasťou učebných osnov. Využitím moderných vyučovacích metód, ako medzipredmetovej spolupráce, rozvojom osobnosti žiaka a jeho poznávacích schopností, sa v žiakoch podporovalo vlastenecké cítenie.

Dôkazom, že vlastenectvo bolo a je súčasťou kultúry každého národa, je i článok zo Slovenských novín z roku 1915, hovoriaci o citoch k vlasti, ktoré motivovali ľudí vystúpiť na jej obranu. Aj Milan Rastislav Štefánik, hoci bol v tom čase ďaleko od rodnej krajiny, bojovať za ňu išiel.

noviny_1915_29_SVK_noviny_19150714_s_1_vlastenectvo

Slovenské noviny, 14. júla 1915, s. 1

O činoch a osudoch M. R. Štefánika nebudeme však spievať iba chválospevy, spolu so známymi i menej známymi výrokmi a fotografiami z fondov Literárneho archívu SNK, budeme zverejňovať zaujímavé príbehy zo života M. R. Štefánika a úlohy, s ktorými si precvičíme svoje poznatky o svete tak, ako žiaci meštianskych i ľudových škôl v 1. polovici 20. storočia.

V období, keď si školáci užívajú prázdniny budeme rozoberať zemepisné súradnice miest, kde Štefánik pozoroval lietavice, počítať rýchlosť jeho lietadla, zoznamovať sa s faunou a flórou exotických ostrovov i polárnych oblastí, absolvujeme tréning ducha i tela v štýle kalokagatie a občianskych cností.

Týždeň Štefánikových osláv sa v Slovenskej národnej knižnici a na portáli DIKDA.eu začína už 20. júla.

Zbavitel_Tyzden_Stefanikovych_oslav

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O Trávniček, 1933.

I  Poctivosť nie je slovo – to je dôsledok života.

Kam všade zaviali Štefánika jeho životné osudy? Z chlapca z malej slovenskej dediny sa stal vedec – “hvezdár”, ktorý do hviezdnych diaľav putoval ďalekohľadom i lietadlom. Všade ale šíril dobré meno svojej vlasti a aj dnes môžeme jeho meno nájsť na uliciach nielen na Slovensku, prijmite teda pozvanie na malý geografický exkurz po stopách Milana Rastislava.

Stefanik_TSO_2015_01

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_47-48_zemepisZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O. Trávniček, 1933. s. 47-48

Generál Štefánik ako astronóm a neskôr i vojak – politik prešiel Európu i svet. Pozrite si jeho osudy
na historických fotografiách z fondov Literárneho archívu SNK.

Mapa ciest M. R. Štefánika po Európe, fotografia (LA SNK, SŠ 51/269)

Mapa ciest M. R. Štefánika po Európe, fotografia (LA SNK, SŠ 51/269)

Meno Štefánik nájdete na názvoch ulíc a námestí aj Meste svetiel, kde astronóm vstúpil do vedeckých kruhov. Adresy 6, rue Leclerc, Paris a La Place du Général Stefanik by ste teda pri návšteve mesta na Seine nemali obísť.

Paris_Plaque_Milan_Stefanik_6_rue_Leclerc

II  Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa nájsť súradnice mojej duše.

Aj veľkí hrdinovia národa boli kedysi malými deťmi. Čím chcel byť Milanko? Rátal hviezdičky už ako maličký? Odpovie Vám sám.

Stefanik_TSO_2015_02

M. R. Štefánik pri práci v pevnosti Cormeilles pri Paríži, r. 1912, pohľadnica (LA SNK, SŠ 51/232)

M. R. Štefánik pri práci v pevnosti Cormeilles pri Paríži, r. 1912, pohľadnica
(LA SNK, SŠ 51/232, SŠ 51/233)

Krátke cvičenie z mluvnice a pravopisu – alebo ako na priamu reč a i/y aj cez príbehy zo života národného dejateľa.

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_44-45_mluvnica

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O Trávniček, 1933. s. 44-45.

III Ja som matematik. Hľadám veci pozitívne, hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho hodnotu.

Stefanik_TSO_2015_06

Matematické výpočty a nákresy M. R. Štefánika (LA SNK, J 2891)

Matematické výpočty a nákresy M. R. Štefánika (LA SNK, J 2891)

Astronomické výpočty študenta a vedca možno nie sú zrozumiteľné každému, no Štefánik nás aj pri každodenných počtoch sprevádzal od roku 1926 až do 1. 1. 2009, kedy stratila platnosť bankovka s jeho portrétom a hodnotou 5 000 SKK. Potrénujte si spolu s nami počty a merbu.

bankovka_stefanik_1926_20

Bankovka s podobizňou generála M. R. Štefánika z roku 1926
(autor návrhu: A. Mudruňka) s nominálnou hodnotou 20 Kčs.

bankovka_stefanik_1945_50  bankovka_stefanik_1948_50

50−korunová štátovka tzv. londýnskej emisie s portrétom M. R. Štefánika bez dátumu vydania,
uvedená do obehu v roku 1945 s podpisom exilového ministra financií Feierabenda.

50-korunová bankovka z roku 1948 s portrétom gen. M. R. Štefánika

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_79-82_matematika

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O. Trávniček, 1933. s. 68

IV  Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti!

Ako Milan Rastislav pevnou vôľou a odhodlaním dosiahol všetko, čo si zaumienil, dokazujú príbehy z akademického či vedeckého života i z bojísk 1. svetovej vojny.

Stefanik_TSO_2015_03

Aké útrapy postretli Milana Rastislava pri výstupe na Mont Blanc, kam sa vybral pozorovať slnko a obežnice Marsu? Ako sa vyhol zajatiu po nútenom pristátí jeho lietadla blízko frontu?

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_24_obcianska

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O. Trávniček, 1933. s. 21

Ako sa aj cez prekážky vybral Milan Rastislav ku hviezdam a čo ho čakalo na ceste späť, rozpovie Vám i sám hvezdár. (In: ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O. Trávniček, 1933. s. 23)

Pohľadnica M. R. Štefánika odoslaná z Chamonix Vavrovi Šrobárovi v roku 1918 (LA SNK, J 264)

Pohľadnica M. R. Štefánika odoslaná z Chamonix Vavrovi Šrobárovi v roku 1918
(Literárny archív SNK, sign. J 264)

V  Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!

Nestratil sa medzi akademickými hviezdami, prešiel púšťou, pralesom, preletel pomedzi vybuchujúcimi granátmi na bojiskách 1. svetovej vojny. Čo všetko počas svojho krátkeho života dokázal šedooký chlapec z Košarísk?

Stefanik_TSO_2015_05

V časoch M. R. Štefánika bola aviatika v začiatkoch, no 1. svetová vojna výrazne podporila jej rozvoj. Ako by dopadlo porovnanie rýchlosti lietadla z roku 1919 s rýchlosťou letu lastovičky a holuba?

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_70-71_letec

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O Trávniček, 1933. s. 70-71

Počas vedeckých expedícií M. R. Štefánik stretol zaujímavých zvieracích obyvateľov Sibíra… Na potulkách po tajge veru zistil aj to, ktorý z nich (spí spánkom prerušovaným: 3 minúty spí a na 3 minúty sa prebudí?)

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_65_prirodopis

Bude to rosomák, tuleň a či pardál? Odpoveď nájdete na stránkach knižky ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O Trávniček, 1933. s. 65.

VI  Veriť, milovať, pracovať!

Čo majú spoločné Milan Rastislav Štefánik, armáda a meteorológia? Ako správny vedec, Milan Rastislav Štefánik veril výsledkom vedeckého bádania a snažil sa o ich uplatnenie v praxi.

Stefanik_TSO_2015_04

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_68_prirodospyt

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O. Trávniček, 1933. s. 68

VII   Slúž kráse a šír šťastie!

Aký vzťah mal generál Štefánik k poézii? Vyzná sa Vám on sám, ale čo to prezradí i jeho knižnica.

Stefanik_TSO_2015_07

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_47_poezia

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O. Trávniček, 1933. s. 47

Stefanik_K_020_Krasko_venovanie

KRASKO, Ivan: Nox et solitudo. Turč. Sv. Martin 1909. (venovanie autora)

Ako poeticky zasa ospievali Štefánika bardi našej literatúry na čele s Hviezdoslavom, prezradíme my.

Zbavitel_Tyzden-stefanikovych-oslav_1933_s_100_poezia_2_hviezdoslav

ZBAVITEL, Alojz. 1933. Týždeň Štefánikových osláv. Žilina : O Trávniček, 1933. s. 100

[snk_web]