Tempo digitalizácie sa postupne zvyšuje.

Digitalizačné pracovisko vo Vrútkach je v prevádzke už od konca septembra 2012. Na skenovanie knižničných objektov sa využívajú dva automatické, dva klinové a dva dokumentačné skenery. V rámci rozširovania činnosti digitalizačného pracoviska v súčasnosti pribudli dva nové poloautomatické skenery (obr. 1) a päť ručných skenerov (obr. 2).

Obr.1.) Poloautomatizované skenovacie zariadenie s automatizovaným skenovaním a ručným obracaním strán, otváraním knihy na 180° (600 dpi A2) s 2 i2s HD600 kamerami, A2 s maximálnou rýchlosťou skenovania 800 strán/hod, dvoma farebnými kamerami, kolískou s platňami každá o veľkosti A2++

Obr.2 – Ručný skener – manuálne obracanie strán a skenovanie, tlačené a viazané dokumenty, do 600dpi, s otváraním knihy do 180°, Formát A2

V sekcii Integrovaného konzervačného a digitalizačného centra sme vytvorili 33 nových pracovných miest. Títo pracovníci zabezpečujú nasledovné činnosti:

  • 8 operátorov skenerov - Ide o priamu obsluhu skenovacích zariadení, pričom jeden operátor môže niekedy obsluhovať aj viacero skenerov naraz, najmä u DL skenerov;
  • 5 zamestnancov prípravy dokumentov – Títo pracovníci plnohodnotne zabezpečujú celkovú logistiku dokumentov, ich označovanie, čistenie, uloženie a pod.
  • 1 operátor triedenia - Osoba zodpovedná za rozdelenie dokumentov medzi jednotlivé typy skenerov. Nesprávnym priradením dokumentu pre skener by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, preto táto pozícia vyžaduje skúseného pracovníka. Ten musí ovládať systém práce jednotlivých skenerov a zároveň mať aj knihovnícke vzdelanie.
  • 19 operátorov postprocessingu - Odborný personál, ktorý spracúva digitálne snímky, upravuje ich, a zabezpečuje proces rozpoznávania textu.

Na celý proces digitalizácie dohliadajú zmenoví vedúci, odborní a technickí manažéri a koordinátori projektu.

Do sekcie IKDC nastúpilo 33 nových zamestnancov.