Slovenské rozprávky na stiahnutie

Slovenská národná knižnica sprístupnila čitateľom na stiahnutie klasické slovenské rozprávkové knihy v pôvodnej historickej podobe. Začítajte sa s nami do rozprávok, ktoré v prekladoch do rôznych jazykov obleteli svet, tak ako ich čítali naši prastarí rodičia.

SLOVENSKÉ POVESTI, Aug. H. Škultéty, P. E. Dobšinský, 1896

SLOVENSKÉ POVESTI, Augustín H. Škultéty, Pavol E. Dobšinský, 1896

pdf (300dpi), epub, mobi

 pdf (300dpi), epub, mobi

 pdf (300dpi), epub, mobi

 pdf (300dpi), epub, mobi

Pôvodná podoba rozprávkových kníh

Pokiaľ ide o kvalitu zverejneného materiálu, je potrebné si uvedomiť, že SNK nezverejnila „finálny výstup“ v podobe kompletne spracovaného digitálneho balíčka v plnom rozlíšení, ale len objekty v minimálnej kvalite 96 dpi so základným spracovaním s možnosťou vyhľadávania v texte. Urobili sme tak z dôvodu obmedzenia veľkosti kvôli komfortu používateľov. Tento postup sa samozrejme na kvalite prejavil, sme však toho názoru, že ide o prijateľný kompromis. Okrem toho, keďže ide o historické vydania, snažili sme sa zverejniť ich v čo najautentickejšej podobe (t. j. napríklad aj s presvitaním textu, ktorý je spôsobený vlastnosťami papieru, na ktorom sú originálne diela vytlačené). Účelom totiž nebolo zverejniť Dobšinského rozprávky a povesti ako sterilne dokonalý text, ale v pôvodnej podobe sprístupniť ich staré vydania, ku ktorým sa má možnosť dostať len málo používateľov.

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a 185. výročia narodenia P. Dobšinského (narodil sa 16. marca 1828) tak nejde o prezentáciu finálnych výstupov digitalizácie (tých by už teraz, pri rozbehu projektu bolo niekoľko desiatok tisíc) ale o symbolický darček čitateľom ku Dňu slovenskej ľudovej rozprávky. Ak Vás však otázky prezentácie digitálneho obsahu zaujímajú, sledujte naďalej stránku dikda.eu, v blízkom čase chceme experimentálne začať so sprístupňovaním zaujímavých digitalizovaných diel prostredníctvom profesionálneho prezentačného systému.

Výstupy z digitalizácie

Výstup z digitalizácie – výsledný digitálny PSP balíček obsahuje skeny jednotlivých strán v plnom rozlíšení, textový súbor s výstupom z OCR, ktorý sa dá pri sprístupňovaní konvertovať do akéhokoľvek požadovaného textového formátu (pdf, epub…) a všetky štrukturálne, technické, administratívne a popisné metadáta. PSP balíček sa ukladá do Centrálneho dátového archívu a v ďalšom období bude sprístupňovaný prostredníctvom robustného systému digitálnej knižnice.

V súčasnosti prebieha skenovanie a základný postprocessing na dostupnom základnom technologickom vybavení, ktoré sa postupne rozširuje. Komplexné spracovanie zdigitalizovaného obsahu bude prebiehať v rámci digitalizačného workflow SW systému, ktorý SNK v blízkom čase obstará. Výstupom budú PSP balíčky, založené na medzinárodných štandardoch (METS, ALTO xml, MODS, Dublin Core, XML, MIX, PREMIS, PDF/A).