Slovenská národná knižnica v Martine má výnimočný slovenský projekt Digitálna knižnica a digitálny archív

Dňa 7. marca 2012 podpísal generálny riaditeľ knižnice prof. Dušan Katuščák zmluvu s Úradom vlády Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Slovenskou národnou knižnicou v Martine ako prijímateľom finančnej pomoci a realizátorom projektu.

dikdaheader2