Rozprávkovým fókusom na jubilantov Dobšinského a Hložníka

Ako inak by si mohla Slovenská národná knižnica pripomenúť výročia Pavla Dobšinského a Vincenta Hložníka, ak nie cez fantazijný svet rozprávok. Pokým ich jeden s nadšením zbieral putovaním malebnými regiónmi Slovenska, ten druhý ich s nie menším nadšením ilustroval.

Pavol Dobšinský Vincent Hložník

Z rozprávky do rozprávky

Spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti Pavol Dobšinský (6. 3. 1828 – 22. 10. 1885) je našim čitateľom dobre známy. Štúrovec a evanjelický kňaz v jednej osobe zhromažďoval a zapisoval počas celého svojho života originálne príslovia, porekadlá, hádanky, piesne, hry, obyčaje a povery. K jeho dedičstvu tak patrí súbor 64 rozprávok v šiestich zošitoch pod názvom Slovenské povesti, ktoré krátko pred smrťou doplnil vydaním 90 rozprávok v ôsmich zošitoch pod názvom Prostonárodné slovenské povesti. Jeho spísané dielka sa dočkali niekoľkonásobných vydaní doma i v zahraničí.

A keďže všetci máme radi rozprávky, Slovenská národná knižnica (SNK) vám prostredníctvom národnému projektu Digitálna knižnica a digitálny archív ponúka možnosť nahliadnuť, čítať a listovať si digitalizovanými rannými vydaniami perál slovenskej ľudovej slovesnosti. Práve vďaka ich digitálnej podobe si ich môžete čítať pomocou mobilných zariadení v skutku aj za jazdy… autobusom, vlakom, lietadlom. Nech sa páči.

Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Usporiadal P. Dobšinský. Martin : KÚS, 1880.

Prostonárodnie obyčaje, povery
a hry slovenské, 1880

Pavel Dobšinský, Prostonárodné Slovenské Povesti (Sošit 1.), 1919

Prostonárodné Slovenské Povesti
Sošit 1., 1919

Pavol Dobšinský, Prostonárodné Slovenské Povesti (Sošit 1.), 1919

Prostonárodné Slovenské Povesti
Sošit 2., 1928

Pavol Dobšinský,Prostonárodnie Slovenské Povesti (Sošit 5.), 1906

Prostonárodnie Slovenské Povesti
Sošit 5., 1906

S ceruzkou na rozprávky

Silnú spätosť so svetom fantázie a rozprávok cítiť dozaista z diel našej druhej osobnosti Vincenta Hložníka (22. 10. 1919 – 10. 12. 1997). Mimoriadne činorodý výtvarník, ktorého 206 múzejných zbierkových predmetov má vo fonde aj Literárne múzeum SNK, je s knižnicou spojený tiež staviteľsky. Sídelná budova SNK sa z dielne Hložníka pýši od roku 1975 nízkym reliéfom nad hlavným vchodom.

 SNK_sidelna_budova SNK_sidelna_budova_relief

Reliéf na sídelnej budove SNK v Martine od Vincenta Hložníka

Poďme však späť k ilustráciám, grafike a svetu rozprávok. Oboch jubilantov spája práve spoločné dielo. Hoci sa nikdy nemali šancu stretnúť zoči-voči, práve Vincent Hložník sa stal vďaka svojim kresbám sprievodcom slova, ktoré na papier zvečnil Pavol Dobšinský. Výtvarník, ktorý ilustroval viac ako 300 kníh rôznych žánrov pre viaceré vekové skupiny detí a mládeže, staval svoje kresby nie na vyzdobovaní knihy, ale na grafickej podpore textu. A tak Pavla Dobšinského a Vincenta Hložníka spája mimoriadne pôvabné dielo – 1. zväzok Prostonárodných slovenských povestí, ktoré vydala Matica slovenská v roku 1947.

hloznik - Janko Hraško (PSPSv1, 1947, s.40)

hloznik - Janko Hraško (PSPSv1, 1947, s.47)

Ilustrácia Vincenta Hložníka k rozprávke Janko Hraško
(Prostonárodné slovenské povesti, 1947, s. 40 a 47)

hloznik - O 12 mes (PSPSv1, 1947, s.137)   hloznik - Soľ nad zlato (PSPSv1, 1947, s.221)

Ilustrácie Vincenta Hložníka k rozprávkam O dvanástich mesiačikoch a Soľ nad zlato
(Prostonárodné slovenské povesti, 1947, s. 221 a 137)

K tomu pribudli ilustrácie i ďalších prác, pravdaže, už iných autorov Arabské rozprávky, Čarovné kvety, obľúbené Andersenove rozprávky, Furko Murko a iné rozprávky, Severské rozprávky, Indické rozprávky, Nosáčkove dobrodružstvá, Slávikove husličky, Maľovaná abeceda, Pod belasou oblohou, Gulliverove cesty, Granátové jablko, Povesti a báje, Príhody Olivera Twista, Príbehy z Tisíc a jednej noci, Robinson Crusoe, Na Mars a späť, Čarodejníkov učeň, Jasietka, Palček a obor, U nás v Kocúrkove, Slovenské povesti, Svätográlske legendy, Kráľ Maťko Prvý či Bambi. Práve štočok Hložníkových ilustrácií ku knihe Felixa Saltena Bambi má Literárne múzeum SNK vo svojej zbierke.