Rozlúčka s Milanom Rastislavom Štefánikom

V minulých častiach nášho seriálu sme si už generála Štefánika pripomenuli cez dokumenty a fotografie, zachytávajúce ho ako autora aj cez jeho osobnú knižnicu v pozícii čitateľa. Dovoľte nám preto pri príležitosti 95. výročia jeho tragického úmrtia (4. mája 1919) priblížiť dosah osobnosti M. R Štefánika na našu históriu aj prostredníctvom zachovaných fotografií z havárie a posledných rozlúčok s M. R. Štefánikom z fondov Literárneho archívu SNK.

Zároveň Vám generála predstavíme aj ako námet pre ohlasy a literárne diela iných autorov.

M. R. Štefánik tak ako ho poznáme z pohľadníc (LA SNK, SŠ 51/90)
Generál Milan Rastislav Štefánik (LA SNK, SŠ 51/96)

Havária lietadla typu Caproni 450 neďaleko Ivanky pri Dunaji 4. mája 1919 vyvolala v slovenskej a česko-slovenskej verejnosti dovtedy nevídané reakcie, prvýkrát totiž národ v novovzniknutom štáte stratil jednu z vodcovských osobností, ktorá ho reprezentovala.

Stefanik_dok_1_J 3630

Úmrtné oznámenie Dr. M. R. Štefánika (LA SNK, J 3630)

Zdokumentovanie následkov tragickej leteckej havárie vzhľadom na význam Štefánikovej osobnosti nie je ničím prekvapujúcim a dnes pri výročí tragédie si aj Vy môžete prezrieť autentické fotografické zábery z fondov SNK.

Stefanik_havaria SŠ 51_70 Stefanik_havaria SŠ 51_75 Stefanik_havaria SŠ 51_76

Detailný záber na miesto havárie a trosky Štefánikovho lietadla, r. 1919, fotografie
(LA SNK, SŠ 51/70, 51/75, 51/76)

 Stefanik_havaria_SS_51_72  Stefanik_havaria_SS_51_74

Trosky lietadla M. R. Štefánika pri Vajnoroch, r. 1919, pohľadnice (LA SNK, SŠ 51/72, SŠ 51/74)

Stefanik_havaria_SS_51_69Trosky Štefánikovho lietadla prevezené z miesta havárie pravdepodobne do Vajnor, r. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/69)

Dobová tlač na tragédiu samozrejme reagovala. Ako ukážku uvádzame Národnie noviny zo 6., 10. a 13. mája 1919, ktoré priniesli postupne informácie o leteckej havárii, plánovaných rozlúčkach a ich programe i súhrnný komentár k osobnosti M. R. Štefánika.

Narodnie_noviny_19190506 Narodnie_noviny_19190510  Narodnie_noviny_19190513

Národnie noviny, zo 6. 5. 1919, 10. 5. 1919 a 13. 5. 1919

Aj mnohé ďalšie periodiká, ktoré vyšli na našom území aj v krajanských oblastiach v máji 1919 si generála Štefánika pripomenuli úvodníkmi, článkami i prílohami. Výber z tituliek Vám ponúkame v galérii.

Narodnie_noviny_19190513

Slovenský denník, 6. 5. 1919

SVK_dennik_19190506

Slovenský denník, 8. 5. 1919

SVK_tyzdennik_19190509_1

Slovenský týždenník, 9. 5. 1919

 SVK_tyzdennik_19190516_1

Slovenský týždenník, 16. 5. 1919

Robotnicke_noviny_19190510

Robotnícke noviny, 10. 5. 1919

SBK_hlasy_19190520

Slovenské hlasy, 20. 5. 1919

Slovensko_19190511

Slovensko, 11. 5. 1919

Sloboda_19190511

Sloboda, 11. 5. 1919

Krajanské periodiká v USA:

 Narodne_noviny_USA_19150515  Nove_slovensko_USA_19190512 Nove_slovensko_USA_19190509

Národné noviny, 15. 5. 1919 a Nové Slovensko, 9. a 12. 5. 1919

V súčasnosti z pohľadu globálne vnímanej spoločnosti už nie je problém virtuálne sa zúčastniť rozlúčky so známou osobnosťou – mnohé sú dokonca vysielané v priamom televíznom, rozhlasovom prenose, ďalšie môžeme zasa sledovať online na internete. V roku 1919 však tieto výdobytky modernej komunikačnej techniky ešte neexistovali a význam generála M. R. Štefánika nám tak prízvukuje aj počet posledných rozlúčok, ktoré sa na Slovensku konali, a ich účastníci.

S generálom M. R. Štefánikom – ministrom vojny Československej republiky sa rozlúčil aj prezident T. G. Masaryk, ktorý naňho neskôr spomínal takto:

Stefanik_dok_2_166 E 28

T. G. Masaryk: Do pomníka Štefánikova (LASNK, 166 E 28)

V Literárnom archíve SNK sú uchovávané fotografie zo všetkých štyroch posledných rozlúčok s generálom M. R. Štefánikom a jeho druhmi. Miesta týchto rozlúčok – Bratislava, Brezová, Košariská a Bradlo, odrážajú jeho význam ako reprezentanta Slovenska i jeho vzťah k rodisku. V nasledujúcej fotogalérii sú fotografie usporiadané chronologicky podľa miest konania poslednej rozlúčky.

Bratislava

Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_144Posledná rozlúčka s M. R. Štefánikom v Bratislave. Vojaci a legionári vzdávajúci poctu M. R. Štefánikovi pred posádkovou nemocnicou v Bratislave, 10. 5. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/144)

Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_126  Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_128

Posledná rozlúčka s M. R. Štefánikom v Bratislave. Smútočné prejavy V. Klofáča, ministra národnej obrany a francúzskeho generála Pellého na nádvorí posádkovej nemocnice v Bratislave, 10. 5. 1919, fotografie (LA SNK, SŠ 51/126, SŠ 51/128)Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_119Posledná rozlúčka s M. R. Štefánikom v Bratislave. Matka M. R. Štefánika, Albertína Štefániková s najbližšími príbuznými na nádvorí posádkovej nemocnice v Bratislave, 10. 5. 1919, fotografia
(LA SNK, SŠ 51/119)

 Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_120 Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_117

Pohľad na smútočné zhromaždenie na nádvorí posádkovej nemocnice v Bratislave a na čestnú stráž talianskych legionárov pri truhle s telesnými pozostatkami M. R. Štefánika, truhlu zdobí veniec prezidenta republiky, 10. 5. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/120, SŠ 51/117)

 Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_133  Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_138

Pohľad na časť pohrebného sprievodu, vpredu s rakvou M. R. Štefánika, sprava i zľava 9 dôstojníkov ruských, francúzskych a talianskych légií, 10. 5. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/133, SŠ 51/138)

Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_159  Stefanik_rozlucka_BA_SS_51_135

Lafeta s truhlou M. R. Štefánika pred pochodom a pochod ulicami Bratislavy na hlavnú stanicu,
odkiaľ boli jeho telesné pozostatky prevezené na Brezovú pod Bradlom, 10. 5. 1919, fotografie
(LA SNK, SŠ 51/159, SŠ 51/135)

Brezová pod Bradlom

Stefanik_rozlucka_Brezova_SS_51_162  Stefanik_rozlucka_Brezova_SS_51_164

Posledná rozlúčka s M. R. Štefánikom v Brezovej. Čestná stráž legionárov pri truhle M. R. Štefánika
a vynášanie truhly s telesnými pozostatkami M. R. Štefánika po smútočných bohoslužbách v evanjelickom chráme, 11. 5. 1919, fotografie (LA SNK, SŠ 51/162, SŠ 51/164)

Stefanik_rozlucka_Brezova_SS_51_167 Stefanik_rozlucka_Brezova_SS_51_165

Smútočný sprievod z Brezovej na Košariská, v popredí zástava 1. národného slovenského spolku
M. R. Štefánika, 11. 5. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/167, SŠ 51/165)

Košariská

Stefanik_rozlucka_Kosariska_SS_51_171 Stefanik_rozlucka_Kosariska_SS_51_169

Posledná rozlúčka s M. R. Štefánikom v Košariskách. Smútočné zhromaždenie občanov v očakávaní smútočného sprievodu a pred evanjelickým chrámom, kde sa konali bohoslužby, 11. 5. 1919, fotografie (LA SNK, SŠ 51/171, SŠ 51/169)

Stefanik_rozlucka_Kosariska_SS_51_170

Časť smútočného zhromaždenia pred evanjelickým kostolom, zľava major Varsík, generál Piccione, v strede V. Šrobár, napravo evanjelický biskup Samuel Zoch, 11. 5. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/170)

Stefanik_rozlucka_Kosariska_SS_51_172

Evanjelický biskup Samuel Zoch pred rodným domom M. R. Štefánika, 11. 5. 1919, fotografia
(LA SNK, SŠ 51/172)

Bradlo

Stefanik_rozlucka_Bradlo_SS_51_176 Stefanik_rozlucka_Bradlo_SS_51_179

Pohreb M. R. Štefánika na Bradle. Smútočný sprievod, ktorý sa uberal z Košarísk na Bradlo
a pohreb M. R. Štefánika na Bradle, 11. 5. 1919, pohľadnice (LA SNK, SŠ 51/176, SŠ 51/179)

Stefanik_rozlucka_Bradlo_SS_51_187 Stefanik_rozlucka_Bradlo_SS_51_186

Pohreb M. R. Štefánika a jeho talianskych druhov nadporučíka Scottiho a seržantov Aggiuntiho a Merlina na Bradle dňa 11. 5. 1919. Truhla M. R. Štefánika pred smútočnými obradmi, v popredí talianski dôstojníci a legionári, 11. 5. 1919, fotografia (LA SNK, SŠ 51/187, SŠ 51/186)

Ihneď po poslednej rozlúčke s M. R. Štefánikom vyvstala v spoločnosti otázka ako si uctiť jeho význam pre Československú republiku – stavbou pomníka, pamätníka, sôch, z ktorých mnohé pretrvali v našich mestách dodnes. Prečítajte si autentickú správu architekta mohyly na Bradle, Dušana Jurkoviča o návrhu úprav pomníka M. R. Štefánika.

 Stefanik_dok_3_181 CK 9 Stefanik_dok_4_Bradlo

Dušan Jurkovič: Inc.: Pôvodné architektonické poňatie…, správa o návrhu úpravy pomníka
M. R. Štefánika v Bratislave, 1946 (LA SNK, 181 CK 9) a mohyla na vrchu Bradlo,
slávnostne sprístupnená v r. 1928 na dobovej pohľadnici.

Okrem novín na smrť ministra vojny, gen. M. R. Štefánika, reagovali mnohí literáti, kultúrni činitelia a ďalšie osobnosti. Prečítajte si básne venované pamiatke M. R. Štefánika od T. Milkina, K. Bendovej, V. Roya, Š. Krméryho a ďalších.

Stefanik_dok_5_B 64

Tichomír Milkin: Nad hrobom Štefánika, báseň (LA SNK, B 64)

Stefanik_dok_6_179 L 32 - 001 Stefanik_dok_6_179 L 32 - 002 Stefanik_dok_6_179 L 32 - 003

Vladimír Roy: Náš Ikarus, báseň (LA SNK, 179 L 32)

(prepis úryvku z básne V. Roya Náš Ikarus, ktorá bola publikovaná v časopise Živena v roku 1920)


Letel si vysoko, vznášal sa nad nami,
nesený veľkými túžbami, snahami.
Národ Ťa miloval, junač Ťa ľúbila,
Vlasť drahá na slávu veniec Ti uvila.
Dnes ležíš na bradle, rodná zem nad Tebou
nebe sa usmieva krásou a velebou.
Bil si sa za rovnosť s rotami zlosyna,
túžil si za pravdou – Pravda Ťa objíma,
dnes si už slobodný syn svetla, Všehomier,
berie Ťa v náruč i Poznania jasný mier.

Tak skončil letec – plavec smelý
nesmiernych diaľ a šírych môr,
dnes kolom neho spieva vietor
a šumia stromy rodných hôr.

Stefanik_dok_7_226 J 16Mária Rázusová-Martáková: Štefánikovi, báseň uverejnená v časopise Živena, 1920 (LA SNK, 226 J 16)

Stefanik_dok_8_174 G 7 - 001 Stefanik_dok_8_174 G 7 - 002

 Jozef Gašparík-Leštinský: Dnešná smrtná rozpomienka, báseň (LA SNK, 174 G 7)

 Stefanik_dok_8_174 G 7 - 003 Stefanik_dok_8_174 G 7 - 004

 Jozef Gašparík-Leštinský: Mali sme my otca, báseň (LA SNK, 174 G 7)

 Stefanik_dok_9_B 55 - 001  Stefanik_dok_9_B 55 - 002

Ján Smrek: Národ za Milanom Rastislavom Štefánikom, báseň, 1919 (LA SNK, B 55)

 Stefanik_dok_9_B 55 - 003  Stefanik_dok_9_B 55 - 004

Ján Smrek: Pieseň vysťahovalcov, báseň, franc. (LA SNK, B 55)

 Stefanik_dok_10_27 B 52 - 001 Stefanik_dok_10_27 B 52 - 002  Stefanik_dok_10_27 B 52 - 003

Štefan Krčméry: Milan R. Štefánik, báseň (LA SNK, 27 B 52)

 Stefanik_dok_11_184 V 3 - 001  Stefanik_dok_11_184 V 3 - 002

Krista Bendová: M. R. Štefánikovi, báseň (LA SNK, 184 V 3)

Ako “zakľúčiť” rozprávanie o človeku, ktorý sa stal súčasťou tzv. národného mýtu – po ukážkach básnických spracovaní jeho súčasníkov a nasledovníkov môžeme uviesť už iba slová jeho generačného predchodcu, ktorý vo svojej básni opisoval iného hrdinu ale jeho charakteristika je takmer zhodná s osobnosťou generála M. R. Štefánika.

Orol vták
Janko Kráľ

Keby ja bol orol vták,
vyletel bych nad oblak,
zaplieskal bych krídlami
nad našimi Tatrami.

Tatra, pusté doliny,
ja váš vtáčik rodinný,
jak prst osamotený,
letím v blesku, hrmení!

Hrôza desí celý svet —
horký, ťažký je môj let,
víchrice ma zrážajú,
perká zo mňa padajú.

Dneska zima, zajtra dážď —
ty, vlasť moja, nič nedbáš,
nedbáš, čo v tej hodine
tvoje vtáča zahynie!
A tvoj vták v krutom boji
o to všetko nestojí!
Radšej zhynie na poli,
ako by žil v nevoli.

A tvoj vták ďalej letí
búrkam divým v ústrety:
milší mu je voľný let,
jak ten celý šíry svet!

KRÁĽ, Janko. Orol vták. In: Orol tatranský IV, 1873, s. 221

Vyznaniami spisovateľov sme akoby symbolicky uzavreli charakteristiku osobnosti M. R. Štefánika, keď sme ho pri príležitosti 95. výročia jeho úmrtia predstavovali prostredníctvom fondov Slovenskej národnej knižnice ako študenta a autora, ako čitateľa a ako námet pre tlač i literárnych tvorcov. Generála Štefánika sme sa verejnosti snažili priblížiť cez autentické archívne dokumenty i knižné vydania a seriálové publikácie, ktoré vo svojich fondoch uchováva Slovenská národná knižnica, teda cez dokumenty, ktoré bežne nie sú prístupné verejnosti, ale o osobnosti vypovedajú viac ako tisíc slov, pretože sú dôkazom, že aj veľký generál francúzskej armády a minister vojny Československej republiky, bol niekedy študentom, ktorý rád čítal knihy, aby splnil svoje sny, stal sa svetobežníkom a svojou prácou inšpiroval mnohých v jeho dobe i po ňom …