Prstom po mape za hviezdou

Vo sviatočnom období pripravujeme blízkym darčeky, aby sme im prejavili našu lásku a záujem. Aj Slovenská národná knižnica si cení svojich čitateľov a používateľov a preto im ponúka darček, ktorý si budú rozbaľovať každý deň až do Štedrého večera a Božieho narodenia (25. december), kedy si rozbalia tie naozajstné. Už sme Vám priblížili ako Vianoce zneli, aké pozdravy si naši predkovia zvykli posielať alebo, aké dobroty rozvoniavali vo sviatočné dni z kuchýň našich prastarých materí. Teraz sa však s nami môžete vydať za hviezdou a prstom po mape budeme spolu …

Na ceste za čarom Vianoc

prstom_po_mape_za_hviezdou_8

Mapa východného pobrežia Stredozemného mora (Mare Mediterraneum. Prostředzemnj moře Swěta) s povodím rieky Jordán. Drevorez neznámeho autora (260 x 168 mm) z knihy BUNTING, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae: To gest Putowánj Swatých. Praha: Daniel Adam z Veleslavína, 1592. 4°

 

Čo sa ukrýva pod * (pole 1) sme zistili na Božie narodenie. Prečo sme do cieľa cesty – mesta Betlehem (arab. بيت لحم Bajt Lahm, hebr. ית לחם Bet lechem), teda miesta, kde sa začal príbeh príbehov, dorazili práve 25. decembra, zistíte v našom adventom kalendári kníh o Vianociach nižšie. Aj tu sme odhalili posledné políčko s hviezdou.

Ale naše dobrodružné cesty historickými mapami nekončia, pre tých, ktorí radi cestujú, ponúkame indície a nápovedy pre ďalšie cestovateľské výpravy prstom po mape. Rovnomenná výstava v Literárnom múzeu SNK, Vás zoznámi s tými najkrajšími historickými mapami, ktoré vo svojich fondoch uchováva Slovenská národná knižnica. Tieto a mnohé ďalšie mapy a grafické vyobrazenia blízkych i ďalekých miest, pochádzajúce z 15. až 18. storočia, môžete študovať aj v publikácii Slovensko, Európa a svet na starých mapách … z dielne SNK.

Čarovné príbehy zapísané v a medzi riadkami

Zároveň s mapou každý deň doplníme aj skladačku kníh a dokumentov, ktoré s Vianocami súvisia, aby nám pripomenuli posolstvo najkrajších sviatkov v roku. Možno sa budete inšpirovať a siahnete po knižke vo Vašej domácej alebo miestnej knižnici. Prajeme príjemné chvíle pri čítaní.

mapa_knihy_7

Mapa k príbehom z “knihy kníh”

Ako si bližšie predstaviť príbehy svätých popísané v Biblii? Už v 16. storočí k nim vznikla mapa. Dielo Itinerarium Sacre Scriptuare nemeckého teológa H. Buntinga, sa v Slovenskej národnej knižnici zachovalo v českej edícii Daniela Adama, s podtitulom To jest Putowánj Swatých na wšecku Swatau Bibli obogiho Zákona (Praha, 1592). Ide o pozoruhodné náboženské dielo, ktoré je zároveň geografickou a kartografickou pamiatkou, pretože čitateľovi poskytlo české adaptácie drevorezových máp, znázorňujúcich biblickú geografiu Svätej Zeme aj putovanie významných svätcov Starého a Nového Zákona. Viac o tomto a ďalších unikátoch kartografie z fondov SNK,  sa dozviete v publikácii Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia…

Bunting_1592_Putowani_swatych_titulny_list

BUNTING, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae: To gest Putowánj Satých. Praha: Daniel Adam z Veleslavína, 1592

Ako znela Dobrá novina

Koledy sú neoddeliteľnou súčasťou Vianoc. Ktorú si pod vianočným stromčekom spievate Vy? V anonymnom rukopise spevníka Cantus Catholici zo 17. storočia, ktorý je uchovávaný vo fondoch Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice, nájdeme koledu „Narodil se Kristus Pan“.

Narodil se Kristus Pan, weselme se, z Ruze kwitek wikwitl radugme se, z žiwota čžisteho z Rodu kralowskeho Kristus Pan narodil se.

vianoce_koleda_narodil_sa_kristus_pan_Cantus

Sila rozprávok

Kto by nemal rád príbehy, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom. V čase Vianoc sa zvykli rozprávať najmä príbehy biblické, ktoré sa tradovali z generácie na generáciu. Príbehy o stvorení sveta, Svätej noci, či biblických miestach ako Egypt a Nazaret, nájdete v knižke Pri vianočnom stromčeku. Do jej úvodu v roku 1942 Maroš Madačov (vl. m. Martin Števček) napísal:

A naša dobrá, múdra a pobožná stará mať zasa sa len usmiala, napravila si čiernu šatku a rozprávala  nám tieto rozprávky , ani keby ich čítala z veľkej, neviditeľnej knihy…
(Madačov, M., 1942, s. 7).

Madacov_1942_Pri_vianocnom_stromceku_prebal

MADAČOV, Maroš. Pri vianočnom stromčeku. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1942

Hosť do domu…

Sviatky sú aj o návštevách blízkych, známych i neznámych – napríklad koledníkov, ktorí kedysi chodili po domoch a spievali vianočné piesne či vinšovali. Koledu, ktorá nikdy nebola koledou, napísal v roku 1843 anglický spisovateľ Charles Dickens (orig. A Christmas Carol in Prose). V preklade Vianočnej piesne v próse z roku 1907 čítame podtitul Vianočná báj s duchmi, ktorý výstižne pomenúva návštevy z tohto vianočného trileru. Hlavná postava nevľúdneho obchodníka Ebenezera Scroogea v ňom „vyslyší“ posolstvá duchov, ktorí ho navštívia a z mizantropa sa stane lepší človek.

„Želal by som si“, zamumlal Scrooge, zastrčiac ruku do vačku a rozhliadnuc sa okolo seba, keď si poutieral slzy rukávom: „ale teraz je už pozde.“
„Čo je?“ spýtal sa duch.
„Nič“, riekol Scrooge. „Nič. Včera večer spieval chlapec pred mojimi dverami vianočnú pieseň. Bolo by dobre, keby som mu dal niečo : to je všetko.“
Duch usmial sa zadumane a pokynul rukou, povediac pri tom: „Poďme sa podívať na iné Vianoce!“ (Dickens, Ch., 1907, s. 35-36)

DICKENS, Charles. 1907. Vianočná pieseň v próse. Turč. sv. Martin : KÚS, 1907

DICKENS, Charles. 1907. Vianočná pieseň v próse. Turč. sv. Martin : KÚS, 1907

Za chuťou Vianoc do školy

Veru, bývali časy, keď voňavé a chrumkavé dobroty na vianočný stôl piekli páni rechtori v školách. Robieval to i Matej Bencúr, keď učil na rodnej Orave. Meno je Vám povedomé, ale neviete ho zaradiť? A čo takto Martin Kukučín? Určite ani počas týchto sviatkov nevynecháte v televízii adaptáciu jeho diela. Akého? No predsa poviedky Vianočné oblátky (1889). V nej učiteľ Ondrej Pevný bojuje proti tradícii pečenia oblátok, ktorá podľa neho „degraduje“ postavenie učiteľa, ale nakoniec sám dostane lekciu z pokory.

Vianoce sú pod pecou, t. j. múka na vianočné koláče čaká pod pecou, len zarobiť. Bude to dnes večer, zajtra je už Štedrý deň. Učiteľ oddychuje. Oblátky dopiekol dávno, včera ich i rozposlal po gazdoch. … Pečenie zanechalo v ňom nejeden priaznivý dojem. Pri tejto príležitosti poznal, že cirkevníci žiadali si oblátky nie preto, aby učiteľa darmo ustávali, ale zo zvyku, ktorý hlboko korenil v ich srdciach. (Kukučín, M., 1958, Dielo IV., Bratislava, SVKL 1958)

Kukucin_J_1973_a

Je aj poviedka Vianočné oplátky zapísaná v kryptografických zápiskoch Martina Kukučína? Zápisky, 1 jd, 57 s, stenogram, rkp. orig. (LA SNK, sign. J 1973)

Divadlo priamo doma

Drobné knižôčky s vianočnými hrami pre deti alebo tzv. Betlehemské hry, ktoré vychádzali aj v detských časopisoch boli súčasťou Vianoc ešte aj pre našich prastarých rodičov. Viete si predstaviť, že by ste si na Vianoce doma zahrali divadlo? Vianočná hra pre dietky, ktorú v roku 1904 pre časopis Noviny malých poslovenčil J. Budai, hovorí o štedrosti k tým, ktorí nemajú toľko šťastia, že sviatky trávia s rodinou.

Matka: Hľa, to dieťa nemá otca, matky, ani brata, ani sestry, chúďa, chudobné je na pozemské statky, neujali sa ho tvrdí ľudia. Teda ho nám poslal Pán Boh milý, by sme si ho vzali, potešili.
Dievčatko (horlive): Ó, to ihneď jabko mu dám svoje, čo Ježiško mi dal.
Chlapec (tež s horlivosťou): Nech oriešky si tiež vezme moje, by sa s nimi aj on zaradoval!
Matka: To Ježiška v nebi teší neskonale, že ste obdarili dieťa osiralé.
Na Štedrý večer. Vianočná hra pre dietky. 1904. In: Noviny malých. 1904. Ročník 6, č. 3, s. 19

Na Štedrý večer. Vianočná hra pre dietky. 1904. In: Noviny malých. 1904. Ročník 6, č. 3, s. 19

Na Štedrý večer. Vianočná hra pre dietky. 1904. In: Noviny malých. 1904. Ročník 6, č. 3, s. 19

Na Štedrý večer. Vianočná hra pre dietky. 1904. In: Noviny malých. 1904. Ročník 6, č. 3, s. 19

Kniha kníh

Za hviezdou sme #Prstom_po_mape precestovali až na miesto, kde sa to všetko začalo. Hviezda doviedla pastierov i kráľov k miestu, kde prišla na svet nádej. Tak sa píše v Knihe kníh – Biblii. V tej našej vďaka práci reštaurátorov a ďalších odborníkov listujeme už od roku 1703  a spolu s Vami budeme aj naďalej.

Biblia_1703_stav_pred_restaurovanim

Slovenská národná knižnica praje všetkým čitateľom a priateľom krásne a pokojné Vianoce a veľa úspechov v roku 2018. 

vianoce_2017_pf_2018

[snk_web]