Projekt DIKDA – Z depozitu do tabletu

Slovenská národná knižnica s radosťou oznamuje, že projekt Digitálna knižnica digitálny archív (DIKDA) bol k 30. septembru 2015 oficiálne ukončený. Čitatelia si značku DIKDA ale spájajú s portálom, na ktorom SNK počas 3 rokov sprístupňovala výber z najzaujímavejších zdigitalizovaných dokumentov zo svojich fondov. Portál DIKDA Vám prezradil, ako sa kniha z depozitov Slovenskej národnej knižnice dostala až do Vášho tabletu. Poďme si pripomenúť, aké zaujímavosti z našich fondoch môžete nájsť už aj doma.

Začali sme symbolicky 16. marca 2013 tradičnými rozprávkami.

Pavol Dobšinský, Prostonárodné Slovenské Povesti (Sošit 1.), 1919

Pavol Dobšinský, Prostonárodné Slovenské Povesti (Sošit 1.), 1919

Aby sme sa opäť naučili čítať, pripomenuli sme čitateľom knihy, z ktorých sa učili starí a prastarí rodičia.

Ewanjelický šlabikár. Rožňava, 1872

Ewanjelický šlabikár. Rožňava, 1872

Lúskanie dnes už nie práve modernej slovenčiny, nám dalo zabrať – nové sily sme čerpali z receptov starých materí v uličke kuchárskych kníh.

Vansová, Terézia: Nová kuchárska kniha; 1914

Vansová, Terézia: Nová kuchárska kniha; 1914

Ako sa vraví, sýty hladnému neverí, lebo jemu sa len dobré sníva! Ale čo znamená to či ono zo snov? Výklad snov hodný psychoanalýzy sme získali zo starých snárov.

Welký Snář, Autor sa neuvádza; [1898-1900]

Welký Snář, Autor sa neuvádza; [1898-1900]

Snívali naši básnici, že sa raz dostanú do učebníc? Nevieme, ale isté je, že boli tiež len ľudia a na portáli dikda.eu, sme sa Vám ich aj takto snažili predstaviť. Ako napríklad básnici vyznávali lásku? Začítali ste sa s nami do vyznaní J. M. Hurbana, A. B. Sládkoviča, či Ľ. Štúra?

Prepis jedného z viac ako 100 listov J. M. Hurbana adresovaných Aničke Jurkovičovej (Literárny archív SNK)

Prepis 1 z viac ako 100 listov J. M. Hurbana adresovaných Aničke Jurkovičovej (Literárny archív SNK)

Za romantikmi nezaostal ani bard realizmu P. O. Hviezdoslav, ktorý popri listoch manželke a pozdravoch pre hory, lesy, nám prebásnil aj Shakespearove hry. Prelistujte si originálne rukopisy jeho prekladov.

Hamlet Kráľovič dánsky. Tragédia v 5-tich dejstvách od V. Shakespeare-a preložil Hviezdoslav (sign. LA SNK 70 T 21)

Hamlet Kráľovič dánsky. Tragédia v 5-tich dejstvách od V. Shakespeare-a preložil Hviezdoslav (Literárny archív)

Prezradili sme aj to, že básnik sa v škole angličtinu neučil? Ako sme na to prišli? Skontrolujte s nami jeho “výplatné pásky” medzi vysvedčeniami ďalších dejateľov. Na dokumenty v latinskom, nemeckom a maďarskom jazyku však odporúčame použiť slovník.

Vysvedčenie Jána Chalupku z lýcea v Sárospataku, 1813 (Literárny archív)

Vysvedčenie Jána Chalupku z lýcea v Sárospataku, 1813 (Literárny archív)

Slowár alebo slovník z piatich rečí zostavil Anton Bernolák, autor prvej slovenskej gramatiky. Upozorňujeme ale, že táto bola napísaná v latinskom jazyku.

Anton Bernolák: Slowár Slowenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, 1825

Anton Bernolák: Slowár Slowenskí-Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, 1825

Rýdzo slovenská učebnica slovenského jazyka vznikla až po kodifikácii z roku 1843, no vďaka nej sme aj my na chvíľu vrátili k Slowenskému jaziku bez Y!

Ludevít Štúr: Nauka Reči Slovenskej, Prešporok, 1846

Ludevít Štúr: Nauka Reči Slovenskej, Prešporok, 1846

Počas celého roka sme Vám po kúskoch predstavovali život a dielo jedného z kodifikátorov nášho jazyka. Áno, rok sme sa “štúrali” do Štúra a nič nevynechali – od známok zo školských lavíc, cez lásky, básnictvo, učiteľský chlebík, politickú kariéru, peripetie počas a po revolúcii, boje s cenzúrou o noviny, až po tajomstvo jeho priezviska a virtuálnu cestu po jeho stopách.

Zdigitalizované dokumenty k osobnosti Ľ. Štúra na DIKDA.eu

Zdigitalizované dokumenty k osobnosti Ľ. Štúra na DIKDA.eu

Okrem literátov (napríklad A. Bednár, M. Urban, H, Zelinová a iní) DIKDA priniesla informácie aj o ďalších osobnostiach – zoznámili sme Vás s chlapcom so sivými očami, ktorý to z malej dedinky dotiahol až ku hviezdam. Prezradili sme čo čítal, aj akú rýchlosť malo jeho lietadlo.

M. R. Štefánik na ferotypii (Literárny archív)

M. R. Štefánik na ferotypii (Literárny archív)

Zaviedli sme Vás tiež do oficíny, z ktorej pochádzajú významné diela našej literatúry. Nazreli sme do historického fondu prvej slovenskej knihovne Michala Rešetku, ktorá je príkladom významu projektu DIKDA – okrem digitalizácie totiž projekt kladie dôraz aj na ochranu fondov, aby sa originál, papier, ktorý vonia zachoval aj pre budúce generácie čitateľov.

Knižnica Michala Rešetku

Knižnica Michala Rešetku

Časy sa menia a informácie z hrubých kníh postupne prešli do podoby dennej tlače. Na radu prišli noviny, ktoré boli ešte v predminulom storočí jediným masmédiom. Každý týždeň Vám preto prinášame výber zo slovenskej tlače vo forme denníkov, týždenníkov či mesačníkov. Myslíte, že témy, ktoré vtedy vládli svetu sa líšili od tých dnešných?

Národnie noviny, 7. 10. 1915, s. 3

Národnie noviny, 7. 10. 1915, s. 3

Národnie noviny, 12. 10. 1915, s. 4

Národnie noviny, 12. 10. 1915, s. 4

Začítajte sa do aktualít a káuz, ktoré zaujímali spoločnosť a zistite, čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi. Tieto a ostatné zaujímavosti zo zdigitalizovaných dokumentov Vám, aj vďaka Vášmu záujmu, budeme prinášať aj naďalej, ale zároveň Vás pozývame vstúpiť do DIKDA katalógu, ktorý Vám otvorí bránu do Digitálnej knižnice SNK.

[SNK_web]