Projekt digitálna knižnica a digitálny archív sa posunul do ďalšej fázy realizácie

V uplynulých mesiacoch realizácie projektu boli zabezpečené nevyhnutné materiálno-technické prostriedky na spustenie procesu digitalizácie, ktorého realizácia bude prebiehať v nových priestoroch pracoviska vo Vrútkach. Spusteniu procesu predchádzala funkčná skúška. Samotný proces digitalizácie bol spustený 28.9.2012 na 2 plošných – DL (obr. 1) a 2 klinových – Treventus (obr. 2) skeneroch. Okrem toho sú nainštalované 2 dokumentové skenery pre archívne dokumenty. Na pracovisku sa nachádza ďalších 7 poloautomatických a ručných skenerov, ktoré budú inštalované v priebehu nasledujúcich týždňov. SNK bude na toto pracovisko postupne presúvať obsah knižničných fondov na digitálne spracovanie. Od 1. novembra SNK vytvorí najmenej 30 nových pracovných miest pre operátorov skenerov, zamestnancov určených na prípravu dokumentov a pracovníkov pre spracovanie digitálneho obsahu (tzv. OCR operátori, post-processing). Slovenská národná knižnica tak plánuje prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v regióne a to hlavne u mladých ľudí so stredoškolským vzdelaním.