Príbeh jednej Biblie


Rozožratá červotočmi a pokvapkaná 200-ročným voskom čakala dva roky na svoju opravu

Pracovníci odboru Ochrana fondov Slovenskej národnej knižnice sa stretávajú s mnohými vzácnosťami, ktoré si vyžadujú odborný zásah. Jedným z nich bola aj Biblia, ktorú preložil a zostavil Dr. Martin Luther. Vydaná bola v Norimbergu v roku 1703.

Biblia degradovala vplyvom nevhodného uskladnenia a samotnej knižnej väzby. Zrejme ju často používali a tak sa aj mechanicky opotrebovala. Našli sme ju vo veľmi zlom stave a reštaurovanie trvalo takmer dva roky,“ vysvetľuje Danka Valovičová, reštaurátorka Slovenskej národnej knižnice. 

Celoživotné dielo, na ktorom Luther pracoval až do smrti, sa vo Wittenbergu dočkalo 83 vydaní (počas jeho života) a neskôr 253 dotlačí. K jeho popularite prispel jednak jednoduchý jazyk, zrozumiteľný pre nevzdelaných poddaných a aj Guttenbergov vynález kníhtlače. Spomínaná Biblia z roku 1703, ktorá sa našla v knižných zbierkach grófov Zayovcov, tzv. Zayovskej knižnici v Uhrovci, má 1672 strán písaného textu a 32 strán celostranových rytín.

Biblia_1703_stav_pred_restaurovanim

Biblia má pozoruhodné rozmery – je 38 cm vysoká, 26 cm široká a 15,5 cm hrubá. Bola viazaná v prírodnom svetlom pergamene, tlačená na ručnom papieri s veľkým množstvom rukopisných poznámok. Zaujímavosťou je, že bola viazaná v drevených knižných doskách, nie lepenkových.

Biblia_1703_pred_restaurovanim Biblia_1703_po_restaurovani

Biblia bola doslova v „šalátovom“ vydaní – pergamenový poťah bol po celej dĺžke chrbta pretrhnutý, viaceré miesta boli popraskané s výraznými škvrnami. Poškodené šitie a jeho deformácia spôsobili poškodenie listov. Boli zatečené, pokvapkané možno dvesto – tristoročným voskom. 

 Biblia_1703_spona_pred_restaurovanim  Biblia_1703_spona_po_restaurovani

Časť hornej zapínacej spony chýbala, spodná bola kompletná. Okrem estetickej funkcie plnili tieto krásne doplnky aj ochrannú funkciu – držali knihu pokope, aby ani v nepriaznivých podmienkach nezmenila tvar. Po dôkladnej a veľmi podrobnej fotodokumentácii začala reštaurátorka knihu rozoberať a mechanicky čistiť. „Takto vyčistené listy sa následne čistili v kúpeľoch z vlažnej vody, v ktorom zmizlo také bežné znečistenie,“ opisuje podrobnosti svojej práce reštaurátorka.

Biblia_1703_poskodenie_cervotocom

Trhliny po červotočoch vyplnila akrilínovým tmelom na drevo. Väčšie poškodenia listov sa doplnili tekutou papierovinou vhodného farebného odtieňa, potom sa všívali do knihy podľa pôvodnej technológie.

 Biblia_1703_poskodenie_kniznej_vazby  Biblia_1703_sitie_kniznej_vazby

Pôvodný pergamenový poťah reštaurátorka opatrne vyčistila štetcom a skalpelom, okraje zbrúsila na požadovanú hrúbku. Po dôkladnom vysušení sa potrebné miesta nového poťahu farebne prispôsobili pôvodnému. Na záver knihu zakonzervoval tuk a zatvoril zreštaurovaný zatvárací ochranný obal.

Biblia_1703_stav_po_restaurovani

Dnes je už Biblia vystavená a sprístupnená bádateľom i bežným záujemcom v Aponiovskej knižnici v kaštieli v Oponiciach.