Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety

Veršovaný protest proti vojne

Krvavé sonety Pavla Országha Hviezdoslava sa zrodili pod dojmom prvých správ z 1. svetovej vojny. Napísal ich v Dolnom Kubíne a sám určil vznik tohto básnického cyklu datovaním „August – september 1914“. V tomto vrcholnom lyrickom diele Hviezdoslav vyjadril svoju bolesť a rozhorčenie nad mravným úpadkom ľudstva, ktoré sa vrhá do vojnových konfliktov a spôsobuje bolesť a utrpenie.

Cyklus 32 sonetov je výpoveďou o jasnom Hviezdoslavovom protivojnovom proteste a zároveň končí osobným víťazstvom nad témou – predstavou lepšej budúcnosti. Krvavé sonety počas vojny nemohli vyjsť tlačou, ale blízky okruh Hviezdoslavových priateľov vedel o existencii tohto cyklu. Svedčí o tom fakt, že jeden z „krvavých sonetov“ začínajúci veršom “Ó, vráť sa skoro, mieru milený!“ uverejnil Jur Janoška, dolnokubínsky rodák a Hviezdoslavov priateľ, v Cirkevných listoch ešte počas vojny.

V samostatnom knižnom vydaní vyšli Krvavé sonety u nakladateľa B. Kočího v Prahe v roku 1919. Neskôr boli zaradené do IX. zväzku Zobraných spisov básnických Hviezdoslava (1930), do 12. zväzku Spisov P. O. Hviezdoslava (1957), do 2. zväzku súborného vydania Hviezdoslav Dielo (1996) a preložené do viacerých cudzích jazykov (do angličtiny v r. 1950 a 2018).

Rukopis Hviezdoslavovho protestu proti vojne je uchovávaný v Literárnom archíve SNK pod signatúrou 70 H 6.

Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 1/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 2/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 3/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 4/16
Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 5/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 6/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 7/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 8/16
Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 9/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 10/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 11/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 12/16
Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 13/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 14/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 15/16 Rukopis Krvavých sonetov P.O. Hvezdoslava 16/16