sln19_12_13

Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi – 15. – 21. decembra 1913

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z rokov 1913 a 1914, ktoré vám budeme postupne prinášať. Robotnícke noviny zo dňa 18.12.1913 Slovenský týždenník zo dňa 19.12.1913 Národný hlásnik zo dňa 19.12.1913 Slovenské noviny zo dňa 16.12.1913 Slovenské noviny zo dňa 17.12.1913 Slovenské noviny zo dňa 18.12.1913 Slovenské …

List J. M. Hurbana Anne Hurbanovej - Jurkovičovej, 1848

Vyznaj lásku ako Hurban! – Prepis jedného z viac ako 100 listov adresovaných Aničke Jurkovičovej

Srdce evanjelického kňaza, spisovateľa a jedného z hlavných organizátorov národného hnutia v rokoch 1848 – 1849 Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888) patrilo Aničke Jurkovičovej, ktorá sa neskôr stala aj jeho manželkou. Prečítajte si jeden z viac ako sto listov Jozefa Miloslava Hurbana adresovaných Anne, ktoré sú uložené v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice …

70 D 15 - List 1 - 001 (2)

Korešpondencia Pavla Országha Hviezdoslava manželke Helene Ilone rod. Novákovej

Život a dielo klasika slovenskej literatúry, básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (1849 – 1921) boli bytostne spojené s rodnou Oravou. Po štúdiách práva pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne a Námestove. A práve v čarovnom prostredí hornooravskej prírody pod majestátnou Babou horou v rokoch 1879 – 1899 vytvoril básnik svoje najvýznamnejšie diela, okrem rozsiahlych cyklov letorostov, …

Sladkovic_foto_353x480

Prepis ľúbostného listu Andreja Sládkoviča jeho budúcej manželke Antónii Júlii Sekovičovej

Andrej Sládkovič (1820 – 1872), vlastným menom Andrej Braxatoris, básnik, publicista, prekladateľ a evanjelický kňaz patrí medzi popredných predstaviteľov romantizmu a je pokladaný za najvýznamnejšieho lyrika štúrovskej generácie. Preslávil sa básnickými skladbami Detvan a Marína, ktoré sú považované za vrcholy jeho básnického diela. Marína bola oslavou lásky k milej zo študentských čias Márii Pišlovej, ale tiež vyznaním …

prez

Jozef Ľudovít Holuby

Tento rok si pripomíname 90. výročie úmrtia. Jozef Ľudovít HOLUBY– botanik, etnograf (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok Študentské roky strávil na gymnáziu v Modre a na evanjelickom lýceu v Bratislave, teológiu študoval vo Viedni. Napriek tomu, že sa venoval kňazskému povolaniu, je známy predovšetkým ako botanik a etnograf. Venoval sa …

prez.

Ľudová kultúra – Svadobné zvyky a obyčaje

Jedným z charakteristických znakov jednotlivých národov a krajín je ich ľudová kultúra – kroje, piesne, hudba, tanec, teda hudobné, tanečné a dramatické prejavy. Tradičná ľudová kultúra zahŕňa súbor javov z duchovnej a materiálnej kultúry spoločenského a rodinného života, ktoré sa preberajú z generácie na generáciu. Slovenská ľudová kultúra je neobyčajne …

SD 32056_00

Diela Pavla Socháňa

Pavol Socháň – národopisec, fotograf, maliar, publicista, osvetový pracovník, sa narodil 6. 6. 1862 vo Vrbici, zomrel 26. 1. 1941 v Bratislave a pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Socháňove študentské roky sú spojené s gymnáziom v Kežmarku, kde bolo zakázané v tej dobe vyučovať v slovenčine. Socháň učil svojich spolužiakov slovenčinu a slovenskú literatúru v súkromnom krúžku, …

ls

Ľudovít Štúr – dokumenty Literárneho archívu SNK

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg 29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené vo fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice patria tie, ktoré mapujú počiatky slovenskej literatúry a národnej svojbytnosti Slovákov. K popredným predstaviteľom národných zápasov meruôsmych rokov patrí …

Ludovit_Stur_prez

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg 29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra Vynikajúca a všestranne činná osobnosť prvoradého významu v slovenských národných dejinách. R. 1827 – 1829 študoval na nižšom gymnáziu v Rábe, 1829 – 1834 na ev. lýceu v Bratislave, 1838 – 1840 na univerzite …