Očkom Novín malých do Veľkej noci

Jedným z milých detských časopisov, ktoré vychádzali od roku 1899 nepretržite až do začiatku I. svetovej vojny v roku 1914 na Slovensku, boli Noviny malých venované najmenším čitateľom. Oduševnene ich vydával učiteľ Ján Bežo zo Senice, ktorému pomáhali Strýčkovia – Martin, Ferdinand, Ján či Danko. Nájdu sa medzi nimi aj spisovatelia.

Noviny malých, roč. 6. č. 7 (1905)

Noviny malých, roč. 6. č. 7 (1905)

Ani dietky neobchádzala oslava najdôležitejšieho kresťanského sviatku Veľkej noci. Na stránkach obrázkového časopisu sa malí čitatelia dozvedali nielen o predchádzaní jeho slávenia v pokornom pôste, no aj o dôležitosti čítania Svätého písma a utíšeného vnímania dôležitého odkazu obetovania Ježiša Krista.

Noviny malých, roč. 5, č. 6 (1904)

Noviny malých, roč. 5, č. 6 (1904)

Nedeľa pred začiatkom Veľkého alebo Svätého týždňa, teda Kvetná nedeľa pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema, ktorého vítali obyvatelia kvitnúcimi ratolesťami a palmami. Do domácností v nedeľu pribúdajú i posvätené bahniatka, symbolizujúce rozkvitnuté ratolesti. Súčasťou Svätej omše počas tohto dňa sú pašie, spievané či recitované. A keď je reč o dietkach, mnohé z nich sa aktívne podieľali na obradoch sviatkov v kostole. Nielen spevom, recitovaním, čítaním evanjelia, miništrovaním, no aj ako spolustrážcovia Božieho hrobu počas Veľkého piatku a Bielej soboty.

Noviny malých, roč. 6. č. 7 (1905)

Noviny malých, roč. 6. č. 7 (1905)

Veľká noc sa ani dnes nezaobíde bez milých, chutných povinností plynúcich z príchodu sviatkov. Pamätáte si z detstva dobroty, ktoré zdobili váš veľkonočný slávnostný stôl? Aj ktorú misku ste mamičke pomohli „vyčistiť“ ako dievčatko na obrázku? Mnohé tradičné recepty lahôdok si rodiny i dnes odovzdávajú ako osobité dedičstvo.

Noviny malých, roč. 5, č. 3 (1903)

Noviny malých, roč. 5, č. 3 (1903)

Oslavy vzkriesenia Ježiša Krista sa nesú od nočných hodín dokonaných obradov Bielej soboty až do Veľkonočného pondelka. Počas neho sa pripájajú aj nádherné ľudové tradície spojené s odchodom zimy, oslavy voňavého a farebného príchodu jari ako prebudenia nového života. A je to tu. Milovaný i nenávidený Veľkonočný pondelok s neopomenuteľnými šibačkami, vinšovačkami a oblievačkami, v ktorých majú zaľúbenie práve deti. Veď, kto by odolal zábave spojenej s koštovkou tých najlepších dobrôt z kuchýň našich mamičiek, páleníc, šikovných mäsiarov i syrárskych majstrov. Ale i to všetko patrí k životu a jeho oslave.

Noviny malých, roč. 1, č. 5 (1900)

Noviny malých, roč. 1, č. 5 (1900)

Začítajte sa do Novín pre malých čitateľov aj Vy, v Katalógu digitálnej knižnice SNK ich môžete listovať aj online. Nájdete tu ale aj ukážky veľkonočných pozdravov, ktoré si ľudia v dobe bez prívlastku “online” zvykli posielať. Jedným z nich Vám aj Slovenská národná knižnica praje príjemné prežitie Veľkej noci.

Veľkonočný pozdrav