Nie je Detvan ako Detvan

Každý študent u nás pozná verše Sládkovičovej lyricko-epickej skladby s názvom Detvan.

„Stojí vysoká, divá Poľana,
 mať stará ohromných stínov,
 pod ňou osada Detvou volaná,
 mať bujná vysokých synov …“
(A. B. Sládkovič, Detvan)

Sladkovic_Detvan_LA_SNK_19_B_8

Rukopis básnickej skladby A. Sládkoviča (z fondov Literárneho archívu SNK, sign. 19 B8)

Ale my by sme dnes i inom Detvanovi – Detvane hovoriť chceli.

Práve 15. marca roku 1882 zišlo sa totiž v kaviarni Stará Slávia v Prahe 13 slovenských študentov. Na tie časy to nebolo (a v súčasnosti  – o 132 rokov neskôr, to tiež nie je) nijako výnimočné, že sa študenti zo Slovenska študujúci v Prahe stretávali, no oni týmto stretnutím založili slovenský spolok Detvan.
Podľa zámerov jeho zakladateľov – Jaroslava Vlčka a Pavla Socháňa, mal spolok slúžiť „ku vzájomnému vzdelávaniu a poučeniu i k ušľachtilej zábave“. Neskoršie udalosti ukázali, že sa z tohto spolku stal slovenský spolok s najdlhšou tradíciou, pretože Detvan pôsobil až do roku 1948 (činnosť prerušil iba počas 1. svetovej vojny) a dnes na jeho činnosť opäť nadväzuje nová generácia členov.

Z osobností, ktoré sa zapájali do činnosti Detvana a snažili sa českých priateľov zoznámiť so slovenskou kultúrou a problémami slovenského národa, sú Vám určite známe mená ako M. R. Štefánik, L. Nádaši  – Jégé, J. G. Tajovský, M. Kukučín, I. Krasko, D. Makovický či V. Šrobár. Spoznali by ste niektorých na nasledujúcej fotografii?

Členovia spolu Detvan v roku 1898

Členovia spolu Detvan v roku 1898 (zo zbierok Literárneho archívu SNK)

Dosah už zmienených ale aj ďalších členov spolku na slovenskú literatúru, kultúru, politiku či iné oblasti spoločenského života je veľmi široký a preto je možno zaujímavé pripomenúť si, že aj veľké osobnosti Slovenska boli obyčajní študenti, ktorí sa podľa spomienok L. Nádaši – Jégého, museli „prehladovať k diplomu“ a popri tom sa snažili rozvíjať česko-slovenské vzťahy. Okrem iného napríklad v spolku vlastnou činnosťou a z darov zhromaždili pomerne rozsiahlu knižnicu obsahujúcu diela slovenskej, českej i svetovej literatúry (cca 900 knižničných jednotiek pred 1. svetovou vojnou).

V súčasnosti do zlatého fondu slovenskej literatúry patria aj diela niektorých členov spolku Detvan. Slovenská národná knižnica Vám preto dnes ponúka možnosť pripomenúť si diela jedného z členov tohto spolku, ktorý hoci sa vlastným menom volal Matej Bencúr, zo školských lavíc je nám známy ako …

Rysavá jalovica, Martin Kukučín, Ružomberok, 1908

Rysavá jalovica, Martin Kukučín, Ružomberok, 1908

Mladé letá, Martin Kukučín, Martin, 1922

Mladé letá, Martin Kukučín,         Martin, 1922

Digitalizácia knižničných dokumentov zo zbierok SNK prebieha v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív v špecializovanom pracovisku vo Vrútkach. Ukážky zdigitalizovaných dokumentov môžete nájsť na www.snk.sk alebo www.dikda.eu.

[snk_web]