Národné piesne, ľudové rozprávky, povesti, bájky, príslovia, porekadlá, hádanky, ľudové obyčaje

Má ich každý národ, slovenský nie je výnimkou. Sú základným stavebným kameňom ľudovej slovesnosti a tradičnej kultúry. Tradované ústnou formou i písomnými záznamami prežívajú storočia. Stali sa predmetom zberateľskej činnosti i témou tvorby mnohých literátov. Výrazne ovplyvňovali slovenskú literatúru najmä v období romantizmu. Zo slovenskej literatúry sa nikdy nevytratili, prežívajú v nej dodnes. Sú zrkadlom života slovenského národa, jeho koreňov, každodenného i sviatočného života. Svedčia o jeho umeleckom cítení, sociálnych a spoločenských postojoch, vzťahu k vlastnej histórii, ale vypovedajú i o jeho zmysle pre humor a životnej múdrosti, nádejach a viere v dobro. Sú zlatou niťou, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a ich čaro, hodnota a sila nám nedovolí stratiť sa. Tento týždeň zverejňujeme niekoľko z nich:

SLOVENSKÉ POVESTI, Aug.H.Škultéty, P.Dobšinský, 1896

SLOVENSKÉ POVESTI, Aug.H.Škultéty, P.Dobšinský, 1896

Sborník slovenských národních piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, obyčajov a povier. Sv. 1. Vo Viedni : Matica slovenská, 1870

Sborník slovenských národních piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, obyčajov a povier. Sv. 1. Vo Viedni : Matica slovenská, 1870

Slovenské hádanky. T. Sv. Martin : KÚS, 1894.

Slovenské hádanky. T. Sv. Martin : KÚS, 1894.

BÁJKY, Somolický, 1919

BÁJKY, Somolický, 1919

 

Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Usporiadal P. Dobšinský. Martin : KÚS, 1880.

Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Usporiadal P. Dobšinský. Martin : KÚS, 1880.

Bolo raz, Čarodejný prsteň. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Čarodejný prsteň. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Slovenské povesti. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Slovenské povesti. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Pekná dcéra krčmárová. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Pekná dcéra krčmárová. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Lenivý Mohamed. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Lenivý Mohamed. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Divý muž. Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Arabské ľudové povesti, Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Arabské ľudové povesti, Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Rusalka, Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz, Rusalka, Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz. Dva kamarati, Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Bolo raz. Dva kamarati, Povesti z celého sveta. Bratislava, 1921

Lomidrevo alebo Valibuk. Slovenská prostonárodná povesť. Spísal A. Škultéty. Senica, 1900

Lomidrevo alebo Valibuk. Slovenská prostonárodná povesť. Spísal A. Škultéty. Senica, 1900