Monografie k dejinám a jazyku Rómov

Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa Rómov prinášame verejnosti niekoľko článkov a monografií k dejinám a jazyku Rómov z 19. a zo začiatku 20. storočia. Tieto publikácie sú zaujímavé pre bádateľov romistov, ktorí sa zaoberajú rómčinou, dejinami príchodu Rómov do Európy a zvlášť ich príchodu na územie Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o dejiny Rómov všeobecne, pre etnografov, sociológov a širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto tematiku a v neposlednej miere pre samotných Rómov v záujme rozšírenia vedomostí o svojom národe. Prezentované dokumenty prinášajú svedectvo o dávnej minulosti Rómov, o ich jazyku a živote medzi majoritou.  Tieto dokumenty predstavujú iba zlomok diel, ktoré sa napísali o Rómoch a ktoré sa nachádzajú v Slovenskej národnej knižnici.

Pred sudcom; Cigán u soudu; Sláma, František; 1891

Sar sľa o baro ďive vaš o Roma „Maškarthemutno ďives le romengro“ anas le manušenge pri voďi vereso giniben tumenge the sikavel varesave keňvi so irinenas varekana palo o Roma andre 19. the po agor anglalo 20. šelberšengro. Adala keňvi hin interesno vaš o romisti so keren bare keňvi pal o Roma, so kamen te prindžarel romaňi čhib, khatar avle o Roma andre Europa the andre Rakusko-Uhorsko monarchia, the pro vašo dola so kamen te džanel, the prindžaren sar velekana dživelas le Romenge, the savo sľa dživepen. Nekbuter hi pro Roma kajte jon korkore kamen te džanel sar pes varekana dživelas.  Adala dokumenty hi čhak kotroro so pes činelas  savoro pal o romano dživipen, te hi o da andri Slovenská národná knižnica.

 Irinďa, the andre romaňi čib thoďa Oľga Tökölyová,

Die Mundart der slovakischen Zigeuner; Sova, Rudolf von; 1887

Die Mundart der slovakischen Zigeuner; Sova, Rudolf von; 1887

Romáňi...; Ješina, Josef; 1882

Romáňi…; Ješina, Josef; 1882

Cigány nyelvtan; Ihnátko, Juraj; 1877

Cigány nyelvtan; Ihnátko, Juraj; 1877

Cikáni v Československé republice; Štampach, František; 1929

Cikáni v Československé republice; Štampach, František; 1929

Cigán u soudu; Sláma, František; 1891

Cigán u soudu; Sláma, František; 1891