Minister kultúry Marek Maďarič navštívil Digitalizačné centrum SNK

V apríli navštívil pracoviská Slovenskej národnej knižnice minister kultúry Marek Maďarič. Počas oficiálnej návštevy ho sprevádzali: Pavol Šimunič, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, Natália Špalková, riaditeľka Kancelárie ministra a Jozef Bednár, hovorca Ministerstva kultúry SR. Pozreli si aj pripravované Dátové centrum v sídelnej budove SNK a Digitalizačné centrum vo Vrútkach.

DÁTOVÉ CENTRUM v sídelnej budove SNK

Dátové centrum budované v priestoroch sídelnej budovy SNK bude primárne slúžiť pre zabezpečenie behu hardvéru a softvéru projektu DIKDA. V priestoroch DC bude umiestnená centrálna sieťová infraštruktúra ako aj dátové úložiská a servery, na ktorých bude spustený digitalizačný softvér, ktorý bude zabezpečovať celkove a komplexné spracovanie zdigitalizovaných objektov.

DIGITALIZAČNÉ CENTRUM VRÚTKY

Minister kultúry si pozrel aj Digitalizačné centrum vo Vrútkach.  „Pozvanie do Slovenskej národnej knižnice som prijal rád, najmä v čase častých útokov na projekt Digitálna knižnica a digitálny archív. Je lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť.“ povedal minister Marek Maďarič.

 

 

Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK

Foto:  Lukáš Buzek