Martin Kukučín

Zakladateľská osobnosť slovenskej realistickej prózy, tradicionalista i novátor, znovuobjaviteľ slovenskej dediny, majster dialógu, vynikajúci rozprávač, majster ľudového jazyka z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Aj takto literárni historici charakterizujú Martina Kukučína - jeho tvorbu, jazyk a štýl. Čo ale písal jeden z prvých realistov v našej literatúre?

kukucin_pohladnica_od_sochan

Mladé letá … na dedine

Učarovalo mu najmä to, čo dokonale poznal. Martin Kukučín bol predovšetkým epikom slovenskej dediny, jej prostredia, ľudových postáv. Slovenská dedina, dedinskí ľudia, to bola základná téma jeho diela. Na jej stvárnenie použil viaceré žánre umeleckej prózy – krátke epické žánre: črty (Na jarmok, Dedinský jarmok, Na Ondreja), poviedky (Na hradskej ceste, Keď báčik z Chochoľova umrie, Zakáša – darmo je!, Mišo, Mišo II), ale aj novely (Neprebudený, Veľkou lyžicou, Koniec a začiatok).

Typickým znakom Kukučínovej prózy je humor, láskavý, dobrosrdečný, krotký, ale i drsný.

Čitateľsky známou je jeho tvorba zo školského a študentského prostredia – Z teplého hniezda, Spod školského prachu, Pred skúškou, ale predovšetkým novela Mladé letá.

Okrem drobných a dlhších próz však Kukučín napísal aj rozsiahle historické romány Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor.

Aj v dramatickej tvorbe u Kukučína dominovali divadelné hry s dedinskou tematikou Komasácia, Bacúchovie dvor a historická hra Obeta.

Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal

Nepriazeň osudu a snaha získať prácu, donútila autora vyletieť z rodného hniezda, ktoré bolo základným kameňom aj pre jeho tvorbu. Zo svojich cestovateľských zážitkov a skúseností sa ale opäť vypísal. Z jeho mnohých pobytov v cudzine – Praha, Francúzsko, Dalmácia, Južná Amerika, napísal cestopisné črty V Dalmácii a na Čiernej Hore, Prechádzky po Patagónii, Dojmy z Francúzska, päťzväzkový román z prostredia juhoamerických chorvátskych vysťahovalcov Mať volá. Najznámejším je dvojzväzkový román Dom v stráni, odohrávajúci sa na ostrove Brač (Chorvátsko), kde Kukučín alias Matej Bencúr pôsobil ako lekár.

O význame Kukučínovho diela svedčí aj fakt, že 150. výročie jeho narodenia bolo zaradené do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na rok 2010. M. Kukučín sa narodil 17. 5. 1860 v Jasenovej na Orave, zomrel  21. 5. 1928 v Lipiku, resp. v Pakraci (Chorvátsko).

Jeho dielo aj v 21. storočí podnecuje záujem literárnych vedcov a jazykovedcov. Pritiahne aj pozornosť súčasného slovenského čitateľa?

Rysavá jalovica, Martin Kukučín, Ružomberok, 1908

Rysavá jalovica, Martin Kukučín, Ružomberok, 1908

Dies Irae, Martin Kukučín, Martin, 1893

Dies Irae, Martin Kukučín, Martin, 1893

Dom v stráni, Kniha I. Martin Kukučín, Martin, 1921

Dom v stráni, Kniha I. Martin Kukučín, Martin, 1921

Dom v stráni, Kniha II. Martin Kukučín, Martin, 1921

Dom v stráni, Kniha II. Martin Kukučín, Martin, 1921

Komasácia. Obraz zo slovenskej dediny, Martin Kukučín, Martin, 1907

Komasácia. Obraz zo slovenskej dediny, Martin Kukučín, Martin, 1907

Mladé letá, Martin Kukučín, Martin, 1922

Mladé letá, Martin Kukučín, Martin, 1922

Veľkou lyžicou, Martin Kukučín, Martin, 1927

Veľkou lyžicou, Martin Kukučín, Martin, 1927

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Prvý diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Prvý diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Druhý diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Druhý diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Tretí diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Tretí diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Štvrtý diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Štvrtý diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Piaty diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]

Mať volá, Ohlasy z obce roztratených, Piaty diel, Martin Kukučín, Martin, [1920 - 1930]