Mapa: Zo storočnej mapy urobili puzzle

Keď v roku 1767 vytvoril John Spilsbury prvé puzzle, chcel pomôcť anglickým deťom zvládnuť zemepisné učivo. V Literárnom múzeu SNK máme dôkaz, že aj rakúsko – uhorskí učitelia boli pokrokoví. Niektorý z nich nám totiž zanechal puzzle, vyrobené z mapy, ktorá zobrazovala Uhorsko v rokoch 1910 – 1911.

mapa_Uhorsko_po_1882_LM_SNK

Bežne sa na Slovensku používali kartičky s písmenami a obrázkami, prírodniny, bohatšie školy si mohli dovoliť zvieracie preparáty, modely (napríklad Zeme). (Literárne múzeum SNK, sig. VP 1872)

„Takmer kompletná, 60 – dielna puzzle mapa Uhorska, sa k nám dostala v roku 1981 a dnes už nevieme zistiť nič o jej pôvode, ani darcovi. Domnievame sa, že išlo o učebnú pomôcku. Dokonca sme ju veľmi dlho nedokázali ani zložiť,“ konštatuje Adriana Brázdová, kurátorka zbierkového fondu Literárneho múzea SNK. Vďaka náhode a inej mape z fondov SNK, ktorá pochádza z roku 1875, sa to napokon podarilo – ako vidno na obrázku.

mapa_HIS_Uhorsko_149

Historická mapa Uhorska z fondov SNK (sig. 149)

V rokoch 1875 – 1918, kedy sa monarcha rozpadla, bolo Uhorsko rozdelené na 71 žúp, z ktorých na puzzle mape chýba 11: dnešné západné Chorvátsko, juhovýchodné Maďarsko a západné Rumunsko, severozápadné Maďarsko ale bohužiaľ aj veľká časť Slovenska – Tekov, časť Turca a Oravská župa. „Dole“ chýbajú župy, ktoré tvoria územie stredného Rumunska.

Na puzzle si môžeme všimnúť, že oblasti Abov a Turniansko sú zobrazené na 1 dieliku, ako jeden územnosprávny celok. Preto sa v datovaní mapy môžeme posunúť do obdobia po roku 1882, kedy sa obe oblasti zlúčili do Abovsko – Turnianskej župy.

Aby sme si však boli na istom, kedy si dal neznámy kreatívec tú námahu a vyrobil pre svojich študentov niečo takéto, oslovili sme Miroslava Kožucha, z Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. „Zakreslenie železničných trás je jedným zo spôsobov, ako mapu presnejšie datovať. Na tejto puzzle mape vidno trať Komárno – Nové Zámky, ktorá bola postavená v roku 1910. Vybudované sú aj úseky Humenné – Stakčín a Užhorod – Vojany, ktoré pribudli v roku 1909. V Tatrách pribudol v roku 1908 úsek Poprad – Starý Smokovec, avšak z neho nadväzujúce úseky smerom do Tatranskej Lomnice a na Štrbské Pleso táto mapa nezachytáva. Boli postavené v roku 1911 a 1912. Z toho jednoznačne vyplýva, že vaša puzzle mapa zachytáva Uhorsko v rokoch 1910 až 1911.“

mapa_HIS_Uhorsko_puzzle_vyrez

Trasa železničného úseku Komárno-Nové Zámky (1910) na puzzle mape a rovnaké územie na mape z historických fondov SNK.

mapa_HIS_Uhorsko_149_vyrez

Aby sme sa dozvedeli, či je puzzle mapa z Literárneho múzea SNK niečim výnimočným, alebo nie, oslovili sme niekoľko slovenských i českých múzeí, v ktorých sa zameriavajú aj na školstvo a hračky. Všetky nám však potvrdili, že takáto učebná pomôcka ju skutočne raritou. „Bežne sa na zemepise používali atlasy, ale s puzzle sme sa ešte nestretli. Zrejme išlo o súkromnú aktivitu moderne zmýšľajúceho učiteľa,“ zareagovali odborníci z Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. Zároveň doplnili, že znalosti o rozdelení Uhorska na župy nepatrili do osnov ľudových škôl, takže zrejme išlo o učiteľa vyššej školy.

„Je to nádherný exemplár, ešte som sa počas svojej práce s podobným nestretla,“ dodáva aj Erika Antolová, kurátorka zbierky hračiek zo Slovenského národného múzea Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň „V našom zbierkovom fonde máme sedem súprav kartónových puzzle z 80.rokov 20. storočia a niekoľko drevených, ktoré sú o niečo mladšie,“ upresnila informácie o tejto edukatívnej hračke, ktorá dnes slúži najmä na rozptýlenie a zábavu.

Mať puzzle teda nie je raritou. Mať puzzle-mapu tiež nie je raritou. Ale mať ručne vyrobenú puzzle mapu spred sto rokov, už je niečo, čo sa oplatí vidieť :-)

mapa_HIS_149_Uhorsko_s_puzzle