Ľudovít Štúr – dokumenty Literárneho archívu SNK

Portrét Ľudovíta Štúra – reprodukcia litografie od českého litografa Františka Kolářa s rukopisným textom a podpisom Ľ. Štúra. Litografia vznikla v roku 1861.

Portrét Ľudovíta Štúra – reprodukcia litografie od českého litografa Františka Kolářa s rukopisným textom a podpisom Ľ. Štúra. Litografia vznikla v roku 1861.

Ľudovít Štúrkodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik,
politik, publicista, redaktor, pedagóg

29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra

Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené vo fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice patria tie, ktoré mapujú počiatky slovenskej literatúry a národnej svojbytnosti Slovákov. K popredným predstaviteľom národných zápasov meruôsmych rokov patrí Ľudovít Štúr. Počet archívnych dokumentov týkajúcich sa Ľ. Štúra zachovaných v Literárnom archíve sa blíži číslu 500. Ide o korešpondenciu, práce a dokumentárny materiál z rokov 1829 až 1855, pričom väčšia časť rukopisov dokumentuje obdobie rokov 1848 – 1849. Z obsahovo bohatej korešpondencie možno spomenúť listy Ľ. Štúra adresované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi alebo Michalovi Miloslavovi Hodžovi, rukopisy Štúrových básní venovaných Pavlovi Jozefovi Šafárikovi alebo Adele Ostrolúckej. Medzi rozsiahlejšie rukopisy patrí Dějepis Literatury a národů Slovanských podle Šafaříka alebo privítacia reč Ľ. Štúra k študentom na katedre čs. reči a literatúry v Bratislave zo dňa 10. 9. (1842). Medzi jedinečné pamiatky sa radí zápis Ľ. Štúra v pamätníku Adely Ostrolúckej alebo zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu z roku 1848.

Zápis v pamätníku Adely Ostrolúckej - zápis Ľ. Štúra v pamätníku Adely Ostrolúckej, autograf, 1 strana, poľsky, 19 x 25 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 22. 4. 1852, Viedeň

Zápis v pamätníku Adely Ostrolúckej – zápis Ľ. Štúra v pamätníku Adely Ostrolúckej, autograf, 1 strana, poľsky, 19 x 25 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 22. 4. 1852, Viedeň

Zatykač na Hurbana, Hodžu a Štúra - tlač, slovensky, nemecky, maďarsky, 1 strana, 43 x 27 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 1848

Zatykač na Hurbana, Hodžu a Štúra – tlač, slovensky, nemecky, maďarsky, 1 strana, 43 x 27 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 1848

List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi - cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.1

List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi – cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.1

List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi - cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.2

List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi – cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.2

  List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi - cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.3

List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi – cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.3

  List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi - cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.4

List Ľudovíta Štúra Michalovi Miloslavovi Hodžovi – cudzí rukopis + podpis Ľ. Štúra, 4 strany, 23 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 15. 7. 1846, Bratislava s.4

List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi - autograf, reštaurovaný, 4 strany, 22 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 21. 9. 1849, Zemianske Podhradie s. 1-2

List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi – autograf, reštaurovaný, 4 strany, 22 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 21. 9. 1849, Zemianske Podhradie s. 1-2

List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi - autograf, reštaurovaný, 4 strany, 22 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 21. 9. 1849, Zemianske Podhradie s. 3-4

List Ľudovíta Štúra Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi – autograf, reštaurovaný, 4 strany, 22 x 14 cm Dátum a miesto vzniku dokumentu: 21. 9. 1849, Zemianske Podhradie s. 3-4

 

Dějepis Literatury a národů Slovanských podle Šafaříka - autograf, zošit, 114 strán, 26 x 21 cm

Dějepis Literatury a národů Slovanských podle Šafaříka
- autograf, zošit, 114 strán, 26 x 21 cm

Ľudovít Štúr Na Šafaříka Popis: báseň, autograf, 12 strán, 21 x 13 cm

Ľudovít Štúr Na Šafaříka Popis: báseň, autograf, 12 strán, 21 x 13 cm

Ľudovít Štúr O. O. Popis: báseň zo zbierky Spevy a piesne venovaná Adele Ostrolúckej, autograf, 2 strany, 22 x 13 cm Datovanie: 1853 s.1

Ľudovít Štúr O. O. Popis: báseň zo zbierky Spevy a piesne venovaná Adele Ostrolúckej, autograf, 2 strany, 22 x 13 cm Datovanie: 1853 s.1

Ľudovít Štúr O. O. Popis: báseň zo zbierky Spevy a piesne venovaná Adele Ostrolúckej, autograf, 2 strany, 22 x 13 cm Datovanie: 1853 s.2

Ľudovít Štúr O. O. Popis: báseň zo zbierky Spevy a piesne venovaná Adele Ostrolúckej, autograf, 2 strany, 22 x 13 cm Datovanie: 1853 s.2