Ľ. Vl. Rizner: Diela pre deti a mládež

Rizner, Ľudovít Vladimír – bibliograf, pedagóg, spisovateľ, redaktor (10. 3. 1849 Bošáca – Zemianske Podhradie, okr. Trenčín – 7. 10. 1913 Zemianske Podhradie)

Základné vzdelanie získal v Zemianskom Podhradí a Horných Salibách, 1861 – 64 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, 1864 – 65 na gymnáziu v Modre, 1865 – 67 na slovenskom patronátnom gymnáziu v Revúcej. V roku 1873 zložil skúšky na učiteľskom ústave v Trnave. Roku 1867 štúdiá kvôli otcovej nemoci prerušil, zamestnal sa ako pomocný učiteľ a v rokoch 1870 – 1912 bol správcom – učiteľom evanjelickej školy a kantorom evanjelického a. v. zboru v Zemianskom Podhradí, kde od 1912 žil na dôchodku. Ako pedagóg sa usiloval v praxi i v publicistike uplatňovať myšlienky J. A. Komenského. Propagoval využívanie funkčných pedagogických metód na zvýšenie úrovne učiteľskej práce. Osobne zhotovoval didaktické pomôcky, založil školskú knižnicu, začal písať, prekladať alebo upravovať učebnice základných predmetov, pripravil metodické príručky.

Do školy, do školy!”
to mi znie po vôli,
vždy sa dobre cítim,
keď sa učiť chytím.

Nedbal bych v nej sedeť,
bych vše mohol vedeť,
od rána do noci,
kebych bol v svej moci.”
Z básne Do školy, zb. Od srdca k srdcu, 1882

Spoza katedry k písaniu kníh a na stránky učebníc

Od pedagogickej koncepcie sa teda odvinula i jeho literárna činnosť. Pri písaní veršov a poviedok pre deti a mládež uplatňoval model vytvorený v 40. a 50. rokoch 19. storočia A. H. Škultétym a J. D. Čipkom. Redigoval ľudovýchovnú edíciu Knižnica slovenského ľudu, v ktorej vydal i výber z vlastných veršov Od srdca k srdcu. V rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív vám prinášame ukážku niekoľkých jeho diel určených hlavne pre deti a mládež. Niektoré z nich vyšli aj pod pseudonymom Strýčko Slavoš, všetky ale nájdete zapísané aj v celoživotnom diele Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900.

KYTKA Z TATIER, Strýčko Slavoš, R. 1885

KYTKA Z TATIER, Strýčko Slavoš, R. 1885

OD SRDCA K SRDCU, Ľ.V.Rizner, r. 1882

OD SRDCA K SRDCU, Ľ. V. Rizner, r. 1882

ZÁBAVNÉ VEČERY I., Ľud.V.Rizner, r. 1882

ZÁBAVNÉ VEČERY I., Ľud.V.Rizner, r. 1882

ZÁBAVNÉ VEČERY I., Ľud.V.Rizner, r. 1882

ZÁBAVNÉ VEČERY II., Ľud.V.Rizner, r. 1882

ZÁBAVNÉ VEČERY III., Ľud.V.Rizner, r. 1883

ZÁBAVNÉ VEČERY III., Ľud.V.Rizner, r. 1883

ZÁBAVNÉ VEČERY IV., Ľud.V.Rizner, r. 1885

ZÁBAVNÉ VEČERY IV., Ľud.V.Rizner, r. 1885

VŠELIČO IV., Ľudomil z Považia, r. 1904

VŠELIČO IV., Ľudomil z Považia, r. 1904