Kto nemá rád hádanky? I

Buďte v strehu i počas prázdnin! Prostredníctvom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív vám ponúkame na cibrenie intelektu naše oživené najstaršie slovenské hlavolamy. A prinášame dozaista i vyčarený úsmev, keď si lámuc hlavu nad vynaliezavosťou našich predkov budete musieť správnu odpoveď sem-tam aj „vydikdovať“.

Viac ako 600 hádaniek sa podarilo zozbierať neúnavnému milovníkovi slovenskej ľudovej slovesnosti Adolfovi P. Zátureckému (1837 – 1904), ktoré vydal v roku 1894 pod názvom Slovenské hádky (hádanky) v Turčianskom sv. Martine.

Zaturecky_A_P_Slovenske_hadky_1894

Slovenské hádky - zbierka hádaniek z roku 1894, ktorú A. P. Záturecký
vydal pod pseudonymom Borovohájsky.

Práve dnes, 1. júla, si pripomíname 110. výročie jeho úmrtia. Adolf P. Záturecký bol vo svojej dobe mimoriadne známa osobnosť, z ktorej talent a dril v ťažkých životných podmienkach spravili už v 17 rokoch učiteľa na základnej škole v Liptovskej Sielnici.

Zaturecky_A_P_2548_2013

Adolf Peter Záturecký s manželkou Máriou. Foto: Anner József, Banská Bystrica (LA SNK, 2548/2013)

Pod pseudonym Borovohájsky vyšlo aj jeho vysoko odborne hodnotené dielo Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia v roku 1897. Jeho prácu ocenil tiež Svetozár Hurban Vajanský, ktorý Zátureckému vyjadril doslovne nesmrteľnú zásluhu za obranu a záchranu samej národnosti. Vydanie jedinečnej zbierky vzbudilo ohlasy v slovenských a českých odborných kruhoch, ako aj v zahraničných etnografických periodikách.

Bodaj by nie, veď dokázal zozbierať 13 000 prísloví, čo vypovedá jednak o jeho húževnatej práci, no tiež kráse, rozmanitosti slovenského jazyka, ako aj múdrosti a obrazotvornosti Slovákov po dlhé generácie. A tomu sa už hovorí nádherné dedičstvo.

Zaturecky_A_P_11 B 19 - 001

Ukážka rukopisu A. P. Zátureckého. Krasopisne napísaná anekdota „Veď hej, tato!“ (LA SNK, 11 B 19)

Zaturecky_A_P_11 B 19 - 002

Zaturecky_A_P_11 B 19 - 003 Zaturecky_A_P_11 B 19 - 004 Zaturecky_A_P_11 B 19 - 005
Zaturecky_A_P_11 B 19 - 006 Zaturecky_A_P_11 B 19 - 007 Zaturecky_A_P_11 B 19 - 008

Rukopis A. P. Zátureckého Veď hej, tato!, anekdota (LA SNK, 11 B 19)

Ale späť k taju hádaniek. Viete si predstaviť, že by ste ovládali všetkých presne 610 hádaniek od Zátureckého? Ak koketujete s touto myšlienkou, radi vám pomôžeme. Adolf P. Záturecký, teda Borovohájsky, nám zozbieral a vo svojej knihe približuje hádanky, na ktoré existujú jednoslovné (dal si tú námahu, že hádanky zoradil podľa odpovedí v abecednom poradí) a viacslovné odpovede, veršované hádanky od viacerých autorov a rovnako vlastný hádankový vklad. A preto s jeho odporúčaním, vrhnime sa do lúštenia:

Zaturecky_SVK_hadky_1894_s9

Slovenské hádky (1984) s. 9

V tejto časti sa pozrieme na zúbok jednoslovným hádankám. Prvé dve hádanky majú rovnakú odpoveď. Skúste si túto a ďalšie premyslieť a na záver si svoju úspešnosť porovnajte so správnymi odpoveďami na konci článku.

Zaturecky_A_P_Slovenske_hadky_1894_hadanky_1

Zaturecky_A_P_Slovenske_hadky_1894_hadanky_2

Celú knihu hádaniek si môžete pozrieť a stiahnuť na adrese: http://mi.memoria.sk/zoom/i/9899/

Nabudúce sa pozrieme na viacslovné a veršované hádanky.

Správne odpovede na hádanky:

1/2 – abeceda, 18 – brucho, 21 – dcéra, 39 – človek (aký je v ktorom veku), 43 – dážď, 56 – dvere,
67 – hlad, 77 – hodiny, 84 – hriechy, 102 – chlieb, 114 – jazdec na koni, 119 – ihličnan, 126 – gaštan,
142 – kolíska, 157 – krava, 207 – nepravda, 236 – slnečný lúč, 263 – popol, 323 – spánok, 371 – vajce.