Korešpondencia Pavla Országha Hviezdoslava manželke Helene Ilone rod. Novákovej

POHviezdoslav
Život a dielo klasika slovenskej literatúry, básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (1849 – 1921) boli bytostne spojené s rodnou Oravou. Po štúdiách práva pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne a Námestove. A práve v čarovnom prostredí hornooravskej prírody pod majestátnou Babou horou v rokoch 1879 – 1899 vytvoril básnik svoje najvýznamnejšie diela, okrem rozsiahlych cyklov letorostov, žalmov a sonetov, poetické dumy v Prechádzkach jarom a Prechádzkach letom, eposy Ežo a Gábor Vlkolinský, ale najmä lyricko-epickú skladbu Hájnikova žena. Básnik však dokázal krásy nášho jazyka aj keď prekladal slová iných básnikov. 

Hoci máme veľké množstvo odbornej literatúry o Hviezdoslavovi, neraz málo vieme o skutočnom živote básnika v oravskom prostredí. O jeho dennodennej advokátskej práci, o jeho rodinnom zázemí a zdravotných neduhoch, o priateľstvách a vzťahoch k prostým ľuďom, zachovali sa doklady v jeho advokátskych spisoch a v rozsiahlej korešpondencii.

Z básnikových diel a z dokumentov sa dozvedáme o vzťahoch s najbližšou rodinou – o úmrtí otca, matky a bratových detí a s nimi spojenými radosťami a žiaľmi, o rodinnom súžití s manželkou Helenou či Ilonou, rodenou Novákovou (1856 – 1932), dcérou evanjelického farára a seniora v Dolnom Kubíne Samuela Nováka.

Práve o celoživotnom putovaní a manželstve básnika nám veľa prezradí zachovaná korešpondencia, uložená v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice. Tieto listy a pozdravné karty, datované od roku 1894, sú dokladom o hlbokom vzťahu dvoch čistých duší, ktorý pretrval po celý život. A preto nečudo, keď básnik, ktorý veľmi zriedka vycestoval z rodnej Oravy do sveta, napr. v roku 1896 do Nemecka, takmer denne posielal svojej manželke pozdravné karty z tejto cesty.

Slovenská národná knižnica (SNK) v súčasnosti realizuje národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Digitalizácia knižničných dokumentov z archívov SNK prebieha v špecializovanom pracovisku vo Vrútkach, ktoré je vybavené špičkovými modernými technológiami. Ukážky zdigitalizovanej ľúbostnej korešpondencie významných slovenských osobností, ako aj iných hodnotných a zaujímavých diel nájdete na www.snk.sk alebo www.dikda.eu .

Originály pozdravných kariet:

70 D 15 - List 3 - 001 (2)  70 D 15 - List 3 - 002 (2)

70 D 15 - List 1 - 001 (2)   70 D 15 - List 1 - 002 (2)

70 D 15 - List 2 - 001  70 D 15 - List 2 - 002

Prepisy:

Duša moja drahá!

Došiel som šťastne a bývam hľa tu v tomto hoteli. Dnes po 2 hý raz mám ísť k profesorovi (Chiarimu). Nerob si žiadne starosti a obavy i niet k tomu žiadnej príčiny. Pá! Bozkáva Ťa Tvoj Pavol
Viedeň 18/IX 1902

Ilonka moja drahá!

Opustili sme pekný Mníchov a dojechali do starobylého Ulmu. Práve obozreli sme si jeho veľkolepý chrám. O chvíľu odíjdeme ďalej. Sme zdraví a dobrej mysle.
Srdečný pozdrav a mnoho bozkov od Tvojho Pavla

Trápi ma veľmi, že tak nepíšeš. Dnes už po druhý raz bol som na pošte – a darmo. Obávam sa, že sa Vám niečo prihodilo. Alebo tak neriadne by Ti dochodily moje karty? Ja aspoň píšem Ti každodenne, niekedy i viac ráz; a predsa od Teba dostal som po teraz iba jeden jediný list, ten ešte od 9/7. Píš obšírne do Hamburgu, kde budeme najskôr cez nedeľu a pondelok alebo akby sme dňom neskôr došli, cez utorok. Dnes odchodíme zo Stuttgartu. Sme zdraví i dobre sa nám vodí, porúčam Vás ochrane Božej, Teba bozkávam v duchu mnoho – mnoho ráz. Tvoj Pavol
Stuttgart 18/7 1895