Koniec II. svetovej vojny u nás

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, počas ktorého zahynulo takmer 60 miliónov ľudí. Zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve. Do vojny sa zapojilo 61 štátov a okrem Antarktídy a Južnej Ameriky zasiahla priamo či nepriamo všetky kontinenty. Priamo sa bojovalo najmä v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, v Oceánii a južnej a juhovýchodnej Ázii.

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice Vám pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe, ponúka autentický obraz, ako to vyzeralo v období, ktoré víťazstvu nad fašizmom predchádzalo. Pozrite si historické fotografie zo Slovenského národného povstania a oslobodzovania krajiny. Nahliadnite s nami do fotodokumentačných zbierok z depozitov Literárneho archívu SNK a pozrite si ako koniec vojny zachytili objektívy fotoaparátov.

Miesto uloženia fotografií: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Martin

Ako sa začal náš boj… Slovenské národné povstanie (29. augusta 1944 – 28. októbra 1944)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_42

Mobilizačná vyhláška počas SNP r. 1944. (LA SNK, sign. SOC 2/42)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_157

Na uliciach Martina v prvý deň povstania /pri kasárňach – rozdávanie zbraní/. (LA SNK, sign. SOC 2/157)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_1

Pouličné boje povstaleckej armády v SNP r. 1944. (LA SNK, sign. SOC 2/1)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_33

Kopanie zákopov proti Nemcom v SNP r.1944. (LA SNK, sign. SOC 2/33)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_49

Náčrt spojenia za SNP v októbri r. 1944. (LA SNK, sign. SOC 2/49)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_193

Delostrelci v bojovom postavení v čase SNP v Košťanoch nad Turcom. (LA SNK, sign. SOC 2/193)

vojna_2_sv_SNP_SOC 2_27

Pohľad na rozbitý tank počas SNP r.1944. (LA SNK, sign. SOC 2/27)

vojna_2_sv_SNP_SOC 3_95

Pohľad na zničený most v Piešťanoch počas SNP r.1944. (LA SNK, sign. SOC 3/95)

Do bojov SNP a oslobodenia nášho územia bolo zapojených viacero národov…

 vojna_2_sv_SNP_SOC 2_166  vojna_2_sv_SNP_SOC 2_167

Americké lietadlo, ktoré priviezlo spojeneckú misiu na letisko „Tri duby“ a vykladanie zásob.
(LA SNK, sign. SOC 2/166, 167)

 vojna_2_sv_SNP_SOC 2_185 vojna_2_sv_SNP_SOC 2_188

Francúzski partizáni v bojovej akcii pri Strečne v r. 1944 a pôvodné pomníky francúzskych partizánov, ktorí padli za našu slobodu na cintoríne v Priekope pri Martine. (LA SNK, sign. SOC 2/185, 188)

vojna_2_sv_Prír.č. 4037_1989

Pohľad na sovietskych delostrelcov oslobodzujúcich našu krajinu. Na obr. sovietski delostrelci v priestore Hrona (LA SNK, Prír. č. 4037/1989)

vojna_2_sv_Prír.č. 4024_1989

Sovietski vojaci v ťažkých podmienkach v zime r. 1945 pri postupe horským terénom.
(LA SNK, Prír. č. 4024/1989)

vojna_2_sv_Prír.č. 2443_1982

Pohľad na vítanie Červenej armády, osloboditeľky Hl. mesta ČSR Prahy, v r. 1945.
(LA SNK, Prír. č. 2443/1982)