Jozef Ignác Bajza


Autor prvého románu v slovenčine, satír a epigramov, katolícky farár

BAJZA, Jozef Ignác (5. marec 1755 Predmier – 1. december 1836 Bratislava)

O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme málo. Vyštudoval teológiu na známom viedenskom Pázmáneu a od roku 1780 pôsobil ako kaplán pri kapitule v Trnave. V roku 1783 požiadal o miesto farára v Dolnom Dubovom, kde pôsobil až do roku 1805. V dolnodubovskom období bol Jozef Ignác Bajza literárne najplodnejší. Tu napísal a tlačou vydal prevažnú časť svojich diel.

Dolnodubovská fara nebola bohatá, ale Bajza bol praktický a podnikavý človek. Farské polia obrábal vo vlastnej réžii a usiloval sa, aby jeho hospodárstvo bolo vzorom pre tamojších roľníkov. Postavil si aj menšiu pálenicu. Takto dokázal prevažnú časť svojich literárnych prác vydať vlastným nákladom.

Jozefom Ignácom Bajzom vstupuje do slovenskej literatúry už moderný spisovateľ. Jeho vstup do literatúry nebol najšťastnejší. Keď roku 1782 dokončil prvú knihu Rozličných veršov, odmietol mu provinciálny cenzor v Bratislave vydať imprimatur na dielo (povolenie na vydanie). Bajza rukopis odoslal do Viedne, kde ho ústredná viedenská cenzúra kladne posúdila a dielo malo vyjsť v kníhtlačiarni Jána Michala Landerera v Bratislave. Urazený bratislavský cenzor prerušil sádzanie a poslal ho s novým, ešte odmietavejším posudkom Bajzovej cirkevnej vrchnosti, generálnemu vikárovi Nagyovi do Trnavy s komentárom: „v tejto knihe slovenských básní, sú veľmi mnohé také, ktoré ľuďom vzdelaným a zdravým rozumom obdareným, cirkevnú disciplínu rešpektujúcim nielen môžu, ale i musia sa nepáčiť.“ Viedenský cenzor vraj asi nevedel po slovensky, a preto dielo odobril. Nakoniec Rozličné verše nevyšli. Dielo tvorilo tristo epigramov, satirických sentencií o šťastí, láske, priateľstve, cnosti a mravoch, v ktorých Bajza kritizoval rôzne ľudské a spoločenské neduhy.

Tento neúspech Bajzu neodradil a v roku 1782 dokončil prvý zväzok románu René mláďenca príhody a skúsenosti. V otázkach cenzúry bol Bajza už opatrnejší, domácu cenzúru obišiel a imprimatur na dielo dostal od ústredného viedenského cenzora. Dielo vyšlo v polovici roku 1784 a domáca cirkevná cenzúra mohla reagovať už iba po funuse.

Prvý zväzok Bajzovho Reného je dobrodružný sentimentálny román s veľmi výraznou náučnou tendenciou. Tento typ románu bol známy v európskej literatúre už od 17. storočia. V slovenskej literatúre je prvým pôvodným románom. Ústredným motívom prvého zväzku je cesta Reného z Benátok do Tripolisu. Jej cieľom je priviesť sestru Fatimu, od ktorej ho za tragických okolností odtrhli ako mladého chlapca. Na tejto dejovej schéme rozvíja J. I. Bajza celú spleť podivuhodných dobrodružstiev a exotických príhod svojho hrdinu.

28. mája 1785 dostal Bajza imprimatur viedenského cenzora aj na druhý zväzok románu a bratislavský typograf Landerer ho začal okamžite sádzať. Druhý zväzok má inú štruktúru a náplň. Skladá sa z jednotlivých epizód, „príhod a skúseností“ hlavného hrdinu, dej sa odohráva v severnom Taliansku, Rakúsku a najmä na Slovensku. Kým prvý zväzok románu je odrazom vnútorného citového napätia autora a má ťažisko vo vymyslených exotických dobrodružstvách svojho hrdinu, druhý je výsledkom bystrého pozorovania konkrétnej skutočnosti. Jozef Ignác Bajza tu podáva ostrú kritiku spoločenských pomerov na Slovensku.

Jozef Ignác Bajza sa pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu pred A. Bernolákom, ale neúspešne. Viedol aj spor s A. Bernolákom a J. Fándlym o prvenstvo v uvádzaní slovenčiny do literatúry. Za svoju literárnu činnosť mal konflikty s cirkevnou a svetskou mocou. Napriek tomu sa usiloval o ustavičný vzostup slovenského národného povedomia a národného hnutia.

Jozef Ignác Bajza - Anti-Fándly, aneb Dúwerné zmluwánj - 1789

Jozef Ignác Bajza – Anti-Fándly, aneb Dúwerné zmluwánj – 1789

Jozef Ignác Bajza - René Mládenca Príhodi, a Skusenosti - 1783/1785

Jozef Ignác Bajza – René Mládenca Príhodi, a Skusenosti – 1783/1785

Jozef Ignác Bajza - Práwo o Žiwenj Farárůw. Pressburg - 1787

Jozef Ignác Bajza – Práwo o Žiwenj Farárůw. Pressburg – 1787

Jozef Ignác Bajza - Cwičenj Pobožnosti z Písma Swatého - 1791

Jozef Ignác Bajza – Cwičenj Pobožnosti z Písma Swatého – 1791