Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013

Vo štvrtok 30. mája 2013 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013. TOP lídri informačnej spoločnosti a elektronizácie služieb predstavia najnovšie stratégie informatizácie Slovenska a progres konkrétnych projektov. Témami konferencie budú okrem iného aj Digitalizácia kultúrneho dedičstva, Priority informatizácie do roku 2015 či nové programové obdobie. Na konferencii vystúpia aj generálny riaditeľ Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS Jaroslav Mendel, generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová a hlavný digitalizér Múzea SNP Ján Jurkovič, ktorí predstavia projekt OPIS ako celok, ako aj konkrétne výsledky digitalizácie v SNK a Múzeu SNP. Viac na www.itapa.sk