Inšpirácia ku Dňu matiek

Deň matiek, ktorý oslavujeme druhú májovú nedeľu, mal na Slovensku dlho cestu zarúbanú. Nazrite s nami  do starých zdigitalizovaných periodík, dostupných v Katalógu digitálnej knižnice SNK a pripomeňte si, ako si Deň matiek všímali naše časopisy v období, keď sa jeho slávenie ešte len udomácňovalo.  Vybrali sme pre vás milé kresby, láskavé aj clivé vinše, no tiež vážne napomenutie otca voči synovi a zamyslenie nad materinskou láskou.

Prameň, r. 6, č. 9-10, 1946

Prameň, r. 6, č. 9-10, 1946

Detský hlas, r. 1, č. 22, 28. 5. 1938

Detský hlas, r. 1, č. 22, 28. 5. 1938

Každá dobrá mamička,
zaslúži si postískať.
V máji s druhou nedeľou,
s vôňou kvetov vábivou,
cibríme si jazýčky,
pre vás, milé mamičky.

Detský hlas, r. 1, č. 21, 7. 5. 1938

Detský hlas, r. 1, č. 21, 7. 5. 1938

Prameň, r. 7, č. 9, 1947

Prameň, r. 7, č. 9, 1947

Prameň, r. 4, č. 9-10, 1943

Prameň, r. 4, č. 9-10, 1943

Oriešky, r. 6, č. 9, 1925

Oriešky, r. 6, č. 9, 1925

Aby sme však čitateľov neuviedli do pomykova, matky si v slovenskej rodine svoju úctu ako nositeľky života zachovávali. Niekde viac, niekde menej. No svoj osobitý sviatok nemali. Jeho prvá pripomienka siaha do čias Československa v 30-tych rokov 20. storočia. Inšpirácia pritom prišla spoza mora, keď Kongres USA vyhlásil v roku 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek a prezident Woodrow Wilson ho schválil ako celoamerický sviatok.

Prameň, r. 2, č. 17, 1941

Prameň, r. 2, č. 17, 1941

Srdiečko, r. 8, č. 9, 1940

Srdiečko, r. 8, č. 9, 1940

Termín slávenia sa ujal u nás so vznikom 1. Československej republiky v roku 1918. Myšlienka vzdať verejnú úctu matkám a poďakovať im, sa rozšírila vďaka dcére vtedajšieho prezidenta ČSR Tomáša G. Masaryka – Alici, ktorá sa ako zakladateľka Československého červeného kríža, občianska, osvetová a charitatívna aktivistka zasadzovala za zlepšenie práva žien a matiek. Po komunistickom prevrate v roku 1948 však nadlho sviatok splynul s oslavami Medzinárodného dňa žien. Po roku 1989 sme sa k pripomienke Dňa matiek prinavrátili a každoročný máj je v znamení aj tohto sviatku.

Prameň, r. 7, č. 9, 1947

Prameň, r. 7, č. 9, 1947

Preto vám všetkým prajeme, nech je lásky čas i oslavou materinskej lásky v rodinnom kruhu!

Mimochodom, máte svoju obľúbenú básničku mamičke? Inšpirujte sa našimi spisovateľmi.