Herbár – zbierka sušených rastlín

Názov zbierky sušených rastlín má pôvod v latinskom slove herba, ktoré znamená rastlinu. V stredoveku sa herbár chápal ako kniha o liečivých rastlinách (hortus sanitatis, materia medica, das Kräuterbuch) a zaoberal sa popisom rastlín a ich liečivými účinkami. Vďaka množstvu na vysokej odbornej úrovni spracovaných informácií o účinkoch bylín a ich príprave sa herbáre v meštianskych domácnostiach používali ako praktické príručky k liečeniu a často aj k vareniu.
Najstarším herbárom vo fondoch SNK je herbár Johannesa von Cubu Hortus sanitatis, ktorý bol vytlačený v roku 1485 u Petra Schöffera v Mohuči. Dielo obsahuje zoznam liečivých rastlín, stromov, hornín, ich popisy, výskyt a ich využitie na liečebné účely.

HORTUS SANITATIS; 1487
HORTUS SANITATIS; 1487 
Kreutterbuch...; Bock, Hieronymus; 1565
Kreutterbuch…; Bock, Hieronymus; 1565

Dodnes najznámejší herbár je Mattioliho herbár zo 16. storočia. Jeho pôvodca, Pietro Andrea Mattioli, bol taliansky lekár a botanik a jeho záujem o botaniku pramenil zo záujmu o lekárske využitie rastlín. Mattioli pôsobil aj v Prahe ako osobný lekár arcikniežaťa Ferdinanda Tyrolského a v roku 1562 vyšlo v preklade Tadeáša Hájka z Hájku české vydanie jeho herbára.

 Kneippův herbář; Ježek, Jan, 1922
Kneippův herbář; Ježek, Jan, 1922
 Herbář, 1923
Herbář, 1923

Literárne pramene uvádzajú, že najstaršia slovenská herbárová zbierka je zbierka mnícha Cypriána z Červeného Kláštora v Pieninách z roku 1762.

Slovenský herbár, I. sväzok, 1946
Slovenský herbár, I. sväzok, 1946
 Slovenský herbár, II. sväzok, 1946
Slovenský herbár, II. sväzok, 1946

Neskôr získali herbáre aj umeleckú hodnotu, keď vznikali ako spomienkové albumy z ciest ich tvorcov. Pre súčasnosť sú zaujímavé aj takéto amatérske rastlinné zbierky, pretože dokladajú stav flóry v daných krajinách a obdobiach. Aj vo fonde Slovenskej národnej knižnice nájdeme zaujímavé amatérske herbáre. Napríklad v Slovanskom múzeu A. S. Puškina sa z herbára dozviete, aké rastliny rástli v rôznych krajinách Európy v 1. polovici 19. storočia.

6_travels_SMASP_herbar_Michajlovske_1841_1