Hádanka – kto sa vo veršoch ukrýva?


Ráčte prečítať a porozmýšľať, kto sa vo veršoch ukrýva!

V texte vždy pomôcka býva.

Príbeh života jeho z lavíc školských budete znať.

Narodil sa Roku Pána 1817 na deň mena, ktoré mu vybrali otec, mať.

Stalo sa tak pod hradom, čo nesie meno po šašovi,

v podhradí zrodil sa vtedy ale hrdina nový.

Hurban_K-4a_15

V Literárnom archíve SNK nájdete fotografiu hrdinu z hádanky pod signatúrou K4 a 15

Múdry bol, nuž do škôl chodil. Tu spoznal chásku smelú,

že smelý bol sám, stal sa jedným z jej vodcov.

Rečnili, básnili oni. Pridali si meno slovanské k svojmu menu,

aby tak uctili a rozvili myšlienky otcov.

 

Duchovné svety lákali jeho myseľ.

Stal sa on pastierom pre ľud úbohý.

Na to, ako človek pozeral na vedi, umeňja a literatúru myslel

a v boji proti pálenke a iným jeho nerestiam upotrebil svoje vlohy.

 

S ľudom bol nielen od Silvestra do Troch kráľov, lež v spolkoch miernosti bol činovníkom.

Pri divadelných predstaveniach pomáhal ochotníkom.

Tak spoznal devu rozhľadenú, ktorú svojou ženou urobiť chcel.

Na názor priateľa, že nie svadbu ale „pohrab“ si strojí, nebral zreteľ.

 

V našej prvej herečke našiel družku vernú a získal zázemie rodinnuo.

Na fare chudobnej prichýlili priateľov, aby na piedestál povýšili nárečja slovenskuo.

Tu tiež napísal prvú knihu v jazyku novom,

aby sa ľudia oboznámili so spisovným slovom.

 

V neprajných pre nás časoch stal sa politikom i chytil sa zbrane,

za čo zatykačom vrchnosť sa jemu i rodu verným odvďačila.

Hoc nevediac, čo sa s nimi pod bielo-červenou zástavou stane,

idea romantických hrdinov z ich básní stále bola im milá.

 

Myšlienky jeho a jemu rovných neboli nemé,

stali sa súčasťou dejín a literatúry našej.

Z povedaného poznáte, o kom veršujeme

a netreba indícií viacej,

veď v diaľke bije zvon slobody…

[snk_web]