Dr. Milan Hodža – zborníky prác z literárnych súťaží

Dni Milana Hodzu

Dni Milan Hodžu predstavujú komplex podujatí, do ktorých mimo vedeckých konferencií patria aj vyhodnotenia literárnych súťaží – Hodžova esej a Hodžov novinový článok.

Hodžova esej je určená pre študentov stredných škôl a od roku 2005 ju každoročne vyhlasuje Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Cieľom súťaže je propagovať myšlienky popredného slovenského politika a československého štátnika. Jeho dobovými výrokmi, ktoré nestrácajú na aktuálnosti ani dnes, chceme viesť mladú generáciu k nachádzaniu hodnôt, na ktoré zabúdame v čase rozvoja konzumnej spoločnosti. Mnohé práce mladých adeptov dokázali štylisticky brilantne vytvárať paralely medzi Hodžovými náhľadmi zo začiatku 20. storočia a súčasnosťou. Najlepšie práce publikuje gymnázium vo svojom školskom časopise a v súbornom zborníku z r. 2005 – 2014.

hodza_zbornik_esej_2005-2014

Zborník prác literárnej súťaže Hodžova esej

Za uplynulých desať ročníkov písali študenti eseje na tieto témy:

  • Milan Hodža a jeho pohľad na európsku integráciu;
  • Akým spôsobom dosiahnuť v živote úspech;
  • Krajina ako hodnota národa, štátu i jednotlivca;
  • Milan Hodža – Slovák – Európan – vlastenec očami mladého súčasníka;
  • Životné hodnoty očami študentov;
  • Už dvadsať rokov žijeme vo svete nových možností, je tento svet lepší?
  • Žiť neznamená žiť len pre seba;
  • Ako sa mládež dokáže konfrontovať so svetom;
  • Nie sú vždy vodcami tí, ktorí sú uznávaní súčasníkmi;
  • Hľadáme východiská a cesty k novej prosperite a morálke.

Literárnu súťaž Hodžov novinový článok od roku 2008 každoročne vyhlasuje Základná škola Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV, boli publikované v zborníkoch. Počas siedmich ročníkov organizátori vyberali pre žiakov vo vekovej kategórii 13 – 15 rokov mimoriadne náročné témy. Prostredníctvom nich sa usilovali motivovať mladú generáciu, aby v spolupráci s učiteľmi rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi sa zamýšľali nad súčasnými hodnotovými kritériami spoločnosti, učili sa vyjadrovať a obhajovať vlastné názory, či zaujímať postoje k aktuálnemu dianiu v spoločnosti. Zvolené témy podopreté výrokmi významných osobností, nás presvedčili o tom, že mnoho mladých ľudí to dokázalo. Potešilo nás, že v posledných rokoch sa medzi súťažiacich zaradili aj zahraničné slovenské školy v Rumunsku a Chorvátsku. Úprimne si vážime ich snahu aj odvahu postaviť sa do jedného radu so súťažiacimi zo Slovenska.

Najlepšie práce literárnej súťaže Hodžov novinový článok boli publikované aj v zborníkoch:

 hodza_zbornik_clanok_2008

Ako sa z človeka stáva vlastenec
(Milan Hodža)

 hodza_zbornik_clanok_2009

Ako sa v človeku rodí sloboda
(Milan Rúfus)

 hodza_zbornik_clanok_2010

Ako sa formuje skutočná osobnosť
(Alexander Matuška)

hodza_zbornik_clanok_2011

Ako sa v človeku nestráca človek
(Ladislav Ťažký)

 hodza_zbornik_clanok_2012

Ako môže dať človek svojej existencii zmysel
(Ján Berky Mrenica st.)

hodza_zbornik_clanok_2013

Ako médiá formujú človeka
(kardinál Ján Chrizostom Korec)

hodza_zbornik_clanok_2014

Ako môže človek uchopiť dušičku veci
(Milan Laluha)

Hodžov novinový článok 2015

Ako sa stalo, že sme pretrvali?
(Vladimír Mináč)