DIKDA katalóg – Digitálna knižnica SNK,
dostupná na adrese: http://dikda.snk.sk/ je vyhľadávacie rozhranie pre digitalizované zbierky Slovenskej národnej knižnice (SNK).

Vyhľadávať môžete v týchto kategóriách digitalizovaných dokumentov:

  • monografie – knihy
  • seriály – periodiká
  • články z odborných časopisov, zborníkov, …

Ak pristupujete do katalógu:

1. v priestoroch SNK ako:

  • neprihlásený (hosť) – môžete len vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice
  • prihlásený používateľ – môžete vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice a zároveň máte prístup k plným textom zdigitalizovaných dokumentov. Tiež môžete využívať širšie možnosti vyhľadávacieho prostredia ako je eSchránka, avízo, RSS kanál, písať značky alebo recenzie a pod.

2. mimo priestorov SNK ako:

  • neprihlásený (hosť) – môžete len vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice
  • prihlásený používateľ - môžete vyhľadávať v katalógu digitálnej knižnice, ale nemáte prístup k plným textom zdigitalizovaných dokumentov. Súčasne môžete využívať širšie možnosti vyhľadávacieho prostredia ako je eSchránka, avízo, RSS kanál, písať značky alebo recenzie a pod.

Vstup do Digitálnej knižnice SNK (DIKDA katalóg)

dikda_katalog_logo