Výstupy digitalizácie

Kde sa dajú knižné špeciality pozrieť a stiahnuť?

Digitalizované staré dokumenty a knihy ponúka SNK nadšeným a zvedavým čitateľom na web stránke projektu www.dikda.eu.

Digitálna knižnica a digitálny archív ponúka pohľady do mnohých oblastí. V elektronickej podobe nájdete historickú i novšiu literatúru. Knižnica začala digitalizáciou Dobšinského rozprávok, povestí a a nádherne ilustrovaných svetových rozprávok. Medzi digitalizovanými knihami nechýba rôznorodá odborná literatúra a učebnice. DIKDA nezabúda ani na významné slovenské osobnosti, ktoré predstavuje cez ich zdigitalizované rukopisy, diela, snímky, alebo i cez školské úspechy v podobe vysvedčení.

Napríklad, mimoriadne zaujímavé sú cestovateľské fotografie a pohľadnice M. R. Štefánika, či rukopis Krvavých sonetov P. O Hviezdoslava, ktoré napísal ako svoju prvú reakciu na boje I. svetovej vojny. Jej 100. výročie vypuknutia si práve v roku 2014 pripomíname.

Elektronická knižnica otvára dokument za dokumentom. Systém umožňuje knižkou listovať, rolovať, farebne si vyznačovať pasáže, vyberať text po častiach či vcelku, prenášať do textového editora, robiť si snímky, ukladať vo formáte pdf. Jednoducho, študovať a osobne poznávať to, čo bolo dlho súčasťou depozitu a verejnosťou v takomto rozsahu nepoznané.

Úvodná stránka webu národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív

Úvodná stránka webu národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív www.dikda.eu

Vstup do elektronickej knižnice digitalizovaných dokumentov

Vstup do elektronickej knižnice digitalizovaných dokumentov

Rolovanie vybraným dokumentom v elektronickej knižnici

Rolovanie vybraným dokumentom v elektronickej knižnici

Po stopách významných osobností Slovenska

Po stopách významných osobností Slovenska