Technické vybavenie projektu

Čistenie, kontrola, preprava dokumentov

Pracovisko prípravy dokumentov – čistenie, kontrola, preprava dokumentov

Digitalizačné pracovisko - pracovisko skenovania

Digitalizačné pracovisko – pracovisko skenovania

Digitalizačné pracovisko - pracovisko Post-procesingu

Digitalizačné pracovisko – pracovisko post-procesingu

Dátové centrum

Dátové centrum